לוח זמנים לקורסים קרובים

לוח זמנים לקורסים קרובים

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
ניהול ידע בארגוניםב ד17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון1540 ש"ח01.12.21
פיתוח קריירהא17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון660 ש"ח13.03.22
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתב ד17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון1540 ש"ח14.03.22
שיפור השרות וניהולו ארוךב ד17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון1540 ש"ח18.10.21
מבוא למינהל ציבוריא17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון880 ש"ח21.11.21
גישור ארוךב ד17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון1540 ש"ח27.06.22
ניהול משאבי אנושו08:00-11:15חדרה-ביה"ח הילל יפה770 ש"ח10.12.21
עבודת צוותו08:00-11:15חדרה-ביה"ח הילל יפה770 ש"ח18.03.22
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבורו08:00-11:15חדרה-ביה"ח הילל יפה880 ש"ח24.06.22
פיתוח מצוינותו08:00-11:15חדרה-ביה"ח הילל יפה660 ש"ח03.09.21
ניהול ידע בארגוניםג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח05.10.21
גישור ארוךג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח17.05.22
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח25.01.22
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתיתב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן880 ש"ח01.11.21
תקשורת בינאישיתב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן660 ש"ח02.02.22
ניהול פרויקטים ארוךא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח12.12.21
שיפור השירות ארוךא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח15.03.22
גישור ארוךב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח16.03.22
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבורב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן880 ש"ח 23.08.21
תקשורת ארגוניתב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן660 ש"ח18.10.21
ניהול ידע בארגוניםב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח 24.08.21
מבוא לקרימינולוגיהה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות היהודית880 ש"ח05.05.22
יחסי עבודה ודיני עבודהו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות היהודית770 ש"ח12.04.22
שפת גוף ותקשורת לא מילוליתה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות היהודית660 ש"ח17.02.22
שיפור השירות ארוךה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות היהודית1540 ש"ח28.10.21
קבלת החלטותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות היהודית660 ש"ח04.02.22
עריכה לשוניתו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות היהודית880 ש"ח08.10.21
ניהול ידע בארגוניםא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח16.01.22
יישומי מחשב ברמת ליבהג08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח05.11.21
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמיםב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא810 ש"ח28.03.22
יישומי מחשב ברמת ליבהא ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח03.10.21
יישומי מחשב ברמת ליבהה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח11.08.22
עבודת צוותג ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא770 ש"ח11.11.21
יישומי מחשב ברמת ליבהו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח06.05.22
עבודת צוותו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא770 ש"ח13.08.21
בסיסי נתונים ברמת מתחיליםב08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1090 ש"ח15.11.21
בסיסי נתונים ברמת מתחיליםב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1090 ש"ח06.10.21
ניהול כלליד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח06.10.21
פיתוח מצוינותא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח08.08.21
ניהול פרויקטים ארוךא08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח15.08.21
בניית מצגות ברמת מתקדמיםב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא810 ש"ח08.12.21
עריכה לשונית למתקדמיםא08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1850 ש"ח20.02.22
גישורא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח15.08.21
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוךא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח03.10.21
הידראוליקהד08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח15.12.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתב ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח16.08.21
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתיתב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא880 ש"ח06.10.21
תכנון מערכות וטכנולוגיות ייצורא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח04.01.22
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכיםד08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח18.08.21
תקשורת ארגוניתב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח15.12.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח13.01.22
שינוי ארגוניו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא770 ש"ח19.11.21
גישור ארוךו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח19.11.21
שיפור השרות וניהולו ארוךא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח01.05.22
טיפול בפניות הציבורא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח22.08.21
קבלת החלטותד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח22.12.21
מאגרי מידע ומיפויב ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח25.11.21
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבורג ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא880 ש"ח06.01.22
תקשורת ארגוניתא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח29.08.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתא ג17:00-20:15נהריה1540 ש"ח 10.10.21
שיפור השרות וניהולו ארוךא ג17:00-20:15נהריה1540 ש"ח 16.01.22
גישור ארוךא ג17:00-20:15נהריה1540 ש"ח 08.05.22
אסרטיביותב17:00-20:15נהריה660 ש"ח11.10.21
עבודת צוותב17:00-20:15נהריה770 ש"ח 27.12.21
ניהול-זמן-40ב17:00-20:15נהריה660 ש"ח04.04.22
יחסי עבודה ודיני עבודהא08:00-15:45נוף הגליל-ביה"ס שרת770 ש"ח13.02.22
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבורא08:00-15:45נוף הגליל-ביה"ס שרת770 ש"ח24.04.22
פיתוח קריירהב16:30-19:45נוף הגליל-ביה"ס שרת660 ש"ח27.12.21
סדנא להפגת מתחיםב16:30-19:45נוף הגליל-ביה"ס שרת660 ש"ח11.10.21
שיפור השרות וניהולו ארוךא08:00-15:45נוף הגליל-ביה"ס שרת1540 ש"ח 14.11.21
ניהול משאבי אנושג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח22.03.22
עבודת צוותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח18.01.22
פיתוח מצוינותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח18.03.22
לחץ ושחיקהו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח07.01.22
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים880 ש"ח12.10.21
סדנא להפגת מתחיםו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח03.06.22
אימון בסיסיו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח 08.10.21
ניהול פרויקטים ארוךב ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח 03.03.22
גישור ארוךב ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח 16.06.22
עדכון טכנולוגיא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח 10.10.21
דיני מיסים ומכרזיםא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח 04.08.22
הידראוליקהא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח01.05.22
עדכון טכנולוגיא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח 07.08.22
אינטיליגנציה רגשיתב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח04.08.21
מבוא לפסיכולוגיהב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא880 ש"ח 02.02.22
ניהול משאבי אנושב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא770 ש"ח 06.04.22
שינוי ארגוניב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא770 ש"ח 13.06.22
מבוא למינהל ציבוריג ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא880 ש"ח 19.08.21
יחסי עבודה ודיני עבודהג ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא770 ש"ח 10.03.22
תקשורת בינאישיתג ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 12.05.22
סדנא להפגת מתחיםד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 09.03.22
ניהול מומ ופתרון קונפליקטיםד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 01.06.22
לחץ ושחיקהד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 10.08.22
ניהול-זמן-40ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 02.10.22
מבוא למינהל ציבוריו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא880 ש"ח18.02.22
שפת גוף ותקשורת לא מילוליתו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח27.05.22
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטיםו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח05.08.22
מבוא לסוציולוגיה ארגוניתו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא880 ש"ח14.10.22
שיפור השרות וניהולו ארוךו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח20.05.22
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח11.11.22
ניהול פרויקטים ארוךו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח05.05.23
אנגלית שיחות רמה בו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח28.10.22
יישומי מחשב ברמת ליבהו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח14.04.23
יישומי מחשב ברמת ליבהא ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח09.01.22
יישומי מחשב ברמת ליבהא ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח 08.05.22
בסיסי נתונים ברמת מתחיליםב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1090 ש"ח 24.01.22
ניהול ידע בארגוניםא08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח21.11.21
מאגרי מידע ומיפויא08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח12.06.22
עדכון טכנולוגיד08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח16.03.22
יישומי מחשב ברמת ליבהג08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח 02.11.21
גישור ארוךג08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח01.05.22
ניהול פרויקטים ארוךג08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח10.05.22
בניית מצגות ברמת מתקדמיםב08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא810 ש"ח 11.10.21
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמיםב08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא810 ש"ח 10.01.22
בסיסי נתונים ברמת מתחיליםב08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1090 ש"ח 14.02.22
שיפור השירות ארוךה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח14.10.21
יישומי מחשב ברמת ליבהה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח12.05.22
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמיםלו"ז במכללה - מזורז לחוה"מ סוכות08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא810 ש"ח 19.09.21
טיפול בפניות הציבורלו"ז במכללה - מזורז לחוה"מ סוכות08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 19.09.21
סדנא להפגת מתחיםלו"ז במכללה - מזורז לחוה"מ סוכות08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 19.09.21
תקשורת בינאישיתלו"ז במכללה - מזורז לחוה"מ סוכות08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 19.09.21
פיתוח קריירהא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 03.10.21
אינטיליגנציה רגשיתא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 10.10.21
שיפור השרות וניהולו קצרא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 17.10.21
ניהול איכות ואבטחת איכות קצרא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 24.10.21
פיתוח זיכרוןא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 31.10.21
ניהול פרויקטים קצרא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 07.11.21
סדנא להפגת מתחיםא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 14.11.21
ניהול כלליא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 21.11.21
תקשורת בינאישיתא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 28.11.21
שפת גוף ותקשורת לא מילוליתא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 05.12.21
ניהול מומ ופתרון קונפליקטיםא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 12.12.21
לחץ ושחיקהא-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 19.12.21
ניהול-זמן-40א-ה מזורז שבוע08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 26.12.21