קורס קניינות ורכש

קורס קניינות ורכש לימוד במערכת ב-ERP

ניהול קניינות ורכש

תאור הקורס
תפקידו של מנהל הרכש הוא להפחית את ההוצאות הכספיות של הארגון תוך שמירה על איכות המוצרים וחומרי הגלם שהארגון זקוק לו. לימודים בתחום ניהול קניינות ורכש הם לימודים מקיפים ורב תחומיים המכשירים אנשי רכש להשתלבות במערך הארגוני של עסקים וחברות. מאחר שניהול רכש וקניינות באופן יעיל ומקצועי הוא אחד מהתנאים החשובים לניהול כספי מוצלח של מערך לוגיסטי וניהול בכלל של עסקים וחברות, בשל התקדמות הטכנולוגיה הארגונית מנהל רכש מחויב בידע וניסיון בסביבת מערכות מידע מתקדמות כגון ERP.

מטרות הקורס
הקניית ידע תאורטי ומעשי מקיף בכל מגוון הנושאים הנדרשים להסמכה מקצועית בתחום ניהול הרכש והקניינות תוך שימוש במערכות טכנולוגיות מתקדמות.

אוכלוסיית יעד / קהל יעד
עובדים במחלקות רכש בחברות תעשייתיות, יבואנים, חברות נותנות שירות, לאנשי הרכש והלוגיסטיקה בארגון המעוניינים לשפר את ידיעותיהם בתחום הקניינות והרכש ולהתעדכן בשינויים, לכל אלה המעוניינים להיכנס לתחום ולתפקד באופן מקצועי בתחום קניינות ורכש.

דרישות קדם
נוכחות ב-85% מהמפגשים.
עמידה במטלות, בעבודות, ובבחינות הגמר של משרד הכלכלה.

מתודולוגית הלמידה
הלימודים כוללים הרצאות פרונטליות, תרגול ופתרון מבחנים.

תוכן קורס קניינות ורכש

 • מבוא לקניינות ורכש
 • ארגון מחלקת הרכש
 • סקירת תהליך הרכש
 • ייזום תהליך הרכש
 • איתור מקורות הספקה
 • הכנת בקשה להצעת מחיר
 • ניהול משא ומתן
 • הערכת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה
 • הזמנת רכש/חוזה
 • ניהול הקשר עם ספקים
 • רכש בין-לאומי
 • רכש מיוחד
 • יצר או קנה
 • מדיניות הרכש
 • מדדים להערכת ביצועי הרכש
 • תכנית העבודה ברכש
 • מערכות מידע וטכנולוגיות תומכות
 • היבטים משפטיים וכלכליים ברכש
 • תקשורת, הנעת עובדים וניהול זמן
 • מלאי ולוגיסטיקה
 • מקצועות ניהול וכלים ניהוליים
 • סיורים מקצועיים
 • קניינות ורכש-תורת המקצוע
 • פרויקט גמר

היקף הקורס
הקורס נלמד בהיקף של 280 שעות לימוד אקדמיות

זכאות לתעודת גמר
תעודת גמר – קנייניות ורכש מטעם אינטלקט אקדמון ומשרד הכלכלה