קורס מנהלי חשבונות בהסמכת לשכת יועצי המס

קורס מנהלי חשבונות בהסמכת לשכת יועצי המס

תיאור קורס מנהלי חשבונות בהסמכת לשכת יועצי המס

מנהלי חשבונות בהסמכת לשכת יועצי המס

תאור הקורס: תחום הכלכלה והמסחר במשק הישראלי נמצא  במגמת התפתחות אתה וודאי שואל איפה אני בכל הסיפור הזה?

בעקבות המגמה, עולה הביקוש לאנשי המקצוע  בתחום הפיננסי

אתה עדיין שואל איך אתה משתלב?

אנו מציעים לך לקחת חלק בתהליך שיש בו מאגר תפקידים חשובים ביותר במשק המתפתח מקצוע זה הינו בעל דרישה גבוהה בחברות קטנות וגדולות במשק, כך שאחוזי היישום לאחר הקורס הינם גבוהים ביותר.

 

מטרות קורס

בוגרי קורס הנהלת חשבונות, יוכלו להשתלב בעבודה בחברות מגוונות המשתייכות לענפי משק שונים

במסגרת הקורס יקבלו כלים יישומיים ומקצועיים שיכשירו את הלומדים

לפתיחת משרד עצמאי ויעניקו את הידע והיכולות לספק את הידע והיכולות לספק

שירותי הנהלת חשבונות לעסקים שונים, כולל משרדים של יועצי מס ורואי חשבון.

 

קהל יעד

מיועד למעוניינים להשתלב כמנהלי חשבונות בחברות ארגונים ועמותות

ולמעוניינים לעסוק בתחום באופן עצמאי. המסלול מכשיר לבחינת ההסמכה של מנהל חשבונות מטעם לשכת יועצי המס .

 

תנאי קבלה

 1. 1.  בוגרי 12 שנות לימוד .
 2. ידע בסיסי ביישומי מחשב ואופיס
 3. ועדת קבלה
 4. מבחן התאמה יקבע בהתאם לפגישת הייעוץ

 

בחינות:

 1. הנהלת חשבונות חד צידי (מנהל חשבונות לעסקים קטנים) עיוני+ מעשי
 2. הנהלת חשבונות כפולה (מנהל חשבונות בכיר) עיוני+ מעשי

הבחינות יתקיימו בתל אביב (מועד ארצי)

 

זכאות לתעודת גמר

 • התעודה תוענק למשתתפים שעמדו בדרישות הקורס הבאות:
 • נוכחות בקורס: לפחות ב-85% ממפגשי הקורס.
 • הגשת פרויקט גמר בעבודה אישית
 • הגשת כל תרגילי החובה בקורס מטלות הקורס תרגילים, עבודות ופרויקטים
 • עמידה בהצלחה במבחנים (ציון עובר)

 

היקף קורס

הקורס כולל כ 170 שעות לימוד אקדמיות

 

נושאי הלימוד:

הגדרת המקצוע

 • תפקידיו של מנהל החשבונות
 • זיהוי פעולות עסקיות
 • עיתוי ההכרה בהכנסות והוצאות
 • אבחנה בין השקעה להוצאה
 • לעניין מס הכנסה, מקדמות מס וניכוי במקור.

 

מע"מ

 • סקירת חוק מע"מ ושיעור מע"מ. סוגי עוסקים, מע"מ עסקאות, תשומות ותשומות לנכסים.
 • קיזוז מס תשומות בשיעורים מיוחדים הוצאות שאינן מותרות לקיזוז.
 • לעניין חוק מע"מ, עסקאות פטורות ממע"מ ומע"מ בשיעור 0
 • טפסי דיווח למע"מ גופים מיוחדים שאינם נרשמים כעוסק לעניין חוק מע"מ.

 

הנהח"ש חד צידי

 • ניהול תיק לקוח במערכת חד צידי, הכולל:
 • רישום מסמכים שונים של הכנסות והוצאות.
 • כולל שכר עבודה ורכישת רכוש קבוע.
 • סגירת חודש ודיווחים חודשיים של מע"מ מקדמות וניכויים.
 • הכנת טופס י"א באמצעות המערכת הממוחשבת.

 

תרגול תיק לקוח חד צידי

 • הכנת תיק לקוח כמטלה לתלמיד בעבודת בית, התרגיל שיוגש יהווה חלק מציון הקורס.

 

בחינה מסכמת

 • מנהל חשבונות לעסקים קטנים

 

רישומי יומן

 • תקינה חשבונאית ועקרונות הרישום הכפול חובה וזכות
 • דוחות כספיים
 • כרטסת, מאזן בוחן
 • דוח רווח והפסד ומאזן
 • אבחנה בין שוטף לקבוע
 • פקודות יומן בסיסיות
 • שמות חשבונות וסוגי חשבונות ואבחנה בין חשבונות מאזניים ותוצאתים
 • רישום פעולות היומן במערכת ממוחשבת הפקת כרטסות ומאזני בוחן
 • אמצעי תשלום שונים תקבולים ותשלומים, מזומן, המחאות, המחאות מעותדות ויעודן, כרטיסי אשראי, הוראת קבע
 • אופן הרישום של אמצעי התשלום בספר היומן
 • שקים שלא כובדו
 • רישום פקודות יומן מורכבות כולל מע"מ, מכירות, קניות, הנחות, החזרות, הוצאות שונות, רכישת רכוש קבוע ופקודת משכורת
 • רישום פעולות יומן מורכבות, מערכת ממוחשבת כולל לימוד של סוגי תנועה.

 

התאמות

 • התאמות בנק והתאמות ספק לקוח ממוחשבות.

 

ניהול תיק לקוח בהנהלת חשבונות כפולה

 • קליטת מסמכים שונים של חודש דצמבר.
 • דיווחים חודשיים לכל הרשויות.
 • דיווח ממוחשב למע"מ.
 • PCN  התאמות בנק והתאמות ספק לקוח ממוחשבות.

 

פעולות לסגירת שנה

 • חישוב ערך מלאי סוף שנה במערכת הממוחשבת ורישום פקודות היומן, המתייחסות לרישום מלאי סגירה
 • הכנת טופס י"א ורישום פקודת הפחת השנתי
 • השלמה והתאמה של חשבונות תוצאתיים
 • גיול חובות לקוחות וטיפול בחובות אבודים
 • התאמה שנתית למע"מ ובגין המקדמות
 • דיווח שנתי למס הכנסה בגין ניכוי במקור
 • סקירת מאזן הבוחן השנתי ואיתור חריגים, הפקת טיוטה לדוחות כספיים

 

תרגול תיק לקוח הנהלת חשבונות כפולה

 • הכנת תיק לקוח כמטלה לתלמיד בעבודת בית, התרגיל שיוגש יהווה חלק,מציון הקורס.

 

גיליון אלקטרוני EXCEL

 • יסודות העבודה עם גיליונות אלקטרוניים.
 • הקלדת נתונים, עיצוב, שמות גיליונות, שמירה , העתקה, הדבקה ועוד.
 • נוסחאות בסיסיות.

 

ניהול קופה קטנה

 • בניית טופס קופה קטנה באמצעות תוכנת אקסל.
 • ניהול הקופה, ורישום פקודת היומן במערכת הנהלת החשבונות

 

תזרים מזומנים בסיסי

 • ניתן להפיק דוח תזרים מזומנים בשני אופנים:
 • באמצעות תוכנת החשבשבת, וכן באמצעות תוכנת Excel .
 • חשיבות , דוח תזרים המזומנים עקרונותיו
 • וביצוע בפועל כחלק מתיק הלקוח

 

פרויקט סיום חד צידי

 • מסירת תיק לקוח לתלמיד המטרה היא להכינו לביקורת חלק מהתרגיל יתבצע בכיתה כשיעור מעשי לצורך מענה לשאלות התלמידים והדרכה.

 

פרויקט סיום כפולה

 • מסירת תיק לקוח לתלמיד. המטרה היא להכינו לביקורת כחלק מהתרגיל יתבצע בכיתה כשיעור מעשי לצורך מענה לשאלות התלמידים והדרכה.

 

תוכנות

לימוד הקורס על מערכת חשבשבת והכרת מערכות הנה"ח נפוצות דוגמת ריווחית, לירם וכספית

 

תעודת גמר

 • לעומדים בהצלחה בדרישות הלימודים תוענק תעודה מטעם מכללת אינטלקט אקדמון
 • תעודת מקצוע "מנהל חשבונות" מטעם לשכת יועצי המס