קורסי גמול השתלמות למנהלי ועובדי ייצור

קורסי גמול השתלמות למנהלי ועובדי ייצור

קורסים לגמול השתלמות

חטיבת גמול ההשתלמות של מכללת אינטלקט אקדמון מקיימת שורה ארוכה של הכשרות מקצועיות וקורסים, המיועדים בין היתר לעובדים ומנהלים אשר עיסוקם קשור לעולם הייצור. מדובר בקורס מקיפים, רציניים ויסודיים המקנים למשתתפים ידע תיאורטי נרחב ומעשיר, אותו יוכלו להביא אל הארגונים בהם הם מועסקים ולהעלות תרומה משמעותית. לפניכם שתי דוגמאות נבחרות לקורסים כאלו.

 

תכנון מערכות וטכנולוגיות ייצור

קורס תכנון מערכות וטכנולוגיות ייצור מטעם המכללה שלנו נפרש על פני מאה ועשרה שעות אקדמיות. הקורס מועבר על ידי מרצים מנוסים ביותר ועוסק בקשת רחבה של נושאים. בין היתר, הקורס עוסק בניהול מבנה ארגוני ואבטחת מידע פנימית בארגון, עם השפעה של גורמים ארגוניים שונים (כגון תקשורת) על תהליכי אבטחת המידע והייצור. כמו כן, יועברו שיעורים בנושאי ניהול הסביבה החיצונית של הארגון ויחסי הגומלין והתלות ההדדית בתוך הארגון ומחוצה לו, ומבוא לניהול הייצור ותורת הייצור אופטימיזציה הנדסית בביצוע רכש או בניהול משאבי הארגון.

 

תחומים נוספים בקורס הינם ניתוח תחזיות היקפי ייצור מטרותיהן ושילובן בתכנון היקף הייצור, מבוא לניהול פרויקטים בתנאי אי ודאות במערכות יצור ממוחשבות, וגישות בניהול פרויקטים בתנאי אי ודאות ניתוח ותכנון מערכות מידע. כמו כן, יילמדו השיטות לאיזון משאבים בתכנון הנדסי בקרה, הבטחת איכות ואמינות,

כריית ידע ולמידת מכונה וניתוח ניהול זמן וגזלני זמן בתהליכי יצור מורכבים, מבוא לתורת המלאי לפי שיטות שונות תוך חישוב עתודות. אלו רק מספר דוגמאות בודדות לשלל הנושאים הנלמדים בקורס, כגון מיקרו מבנה של החומרים לסוגיהם: מתכתיים, קראמיים, פולימרים ומרוכבים, קביעת הכמות האופטימאלית להזמנה, ניהול הטמעת פרויקטי IT בארגונים גדולים ובחירת מודל מלאי על פי עיקרון דיאגראמת פארטו, ועוד.

 

ניהול איכות/אבטחת איכות

כידוע, ניהול אבטחת האיכות הוא מרכיב חיוני ועיקרי בכל הקשור לייצור מוצרים באשר הם. קורס אבטחת האיכות במכללת אינטלקט אקדמות נפרש על פני מאה ועשר שעות אקדמיות, וגם הוא מועבר על ידי מרצים מעולים ובעלי ניסיון רב מהשטח. מטרתו של הקורס היא לאפשר למשתתפים להכיר את הגישות והכלים לאבטחת איכות באופן יישומי, אבטחת איכות ברמה של מוצרים, שירותים, תהליכים וארגונים. הלימודים ייערכו במתכונת של שיעורים תיאורטיים ובשילוב סימולציות של כלים ושיטות לאבטחת איכות. גם הקורס הזה מונה קשת רחבה של נושאים, ביניהם עקרונות אבטחת האיכות, תקנים למערכות איכות מגזריות בארץ ובחו"ל, מושגים, תפיסות וגישות באבטחת איכות, מערכות ארגונית תומכות – צוותי שיפור, שיטות שיפור ומעגל השיפור. זאת בנוסף לשיעורים העוסקים במבדקים פנימיים, מדדי איכות, מדידת איכות, מערכות ניהול איכותיות ועלויות האיכות.

 

המעוניינים בפרטים אודות הקורסים המצוינים לעיל, ועל קורסים נוספים רבים המוצעים על ידי חטיבת גמול ההשתלמות של מכללת אינטלקט אקדמון, מוזמנים לפנות אלינו בטלפון *9233.