ניהול משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש

קורס ניהול משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש

תאור הקורס
אירגונים טובים מונעים ע"י כח אדם טוב ואיכותי. כח אדם זה נקלט באירגון ע"י מחלקת משאבי אנוש, הוא מהתפקידים העיקריים בארגון בשל היותו הראשון בשרשרת הקיום של החברה. באמצעות הבנת המבנה הארגוני מדיניות הארגון ותהליכי העסקת עובדים והערכתם. מנהל משאבי אנוש מרכיב סגל עובדים מתאים ונכון למערכת בה הוא עובד, על מנהל משאבי אנוש לדעת לעבוד באמצעות כלים ומערכות טכנולוגיות מתקדמות. בקורס זה ניתן ללמוד לנהל משאבי אנוש תוך שימוש במערכת ERP-SAP במודול HR. בוגרי קורס זה יוכלו לעבוד בחברות משאבי אנוש העוסקות בגיוס עובדים עבוד חברות שונות וכמנהלי משאבי אנוש בחברות עצמן.

היקף הקורס
הקורס נלמד בהיקף של 260 שעות לימוד אקדמיות.

אוכלוסיית יעד / קהל יעד
לרכזי כ"א בארגונים,למנהלים בדרגי ביניים. למעוניינים לרכוש השכלה והכשרה מקצועית לתפקידים בכירים בתחום משאבי אנוש.

דרישות קדם
נוכחות ב-80% מהמפגשים.
עמידה במטלות, בעבודות, ובבחינות הגמר.

מטרות הקורס
הקניית ידע לעוסקים ולאלו המעוניינים לעסוק בתחום משאבי אנוש, כח אדם גיוס והשמה. תוך הכרת מערכות מתקדמות כגון ERP-SAP

מתודולוגית הלמידה
הלימודים כוללים הרצאות פרונטאליות, תרגול ופתרון מבחנים.

זכאות לתעודת גמר
תעודת גמר מטעם מכללת אינטלקט אקדמון

סילבוס מלא להורדה והדפסה