מחירון גמול השתלמות

מחירון גמול השתלמות

מחירון גמול השתלמות

היקף שעותעלות ברישום מוקדםעלות הקורס מרגע הפתיחהמספר תשלומים
40 שעות570 ₪600 ₪עד 2 תשלומים
50 שעות665 ₪700 ₪עד 2 תשלומים
60 שעות760 ₪800 ₪עד 2 תשלומים
100 שעות1330 ₪1400 ₪עד 4 תשלומים
60 שעות מחשבים900 ₪950 ₪עד 3 תשלומים
40 שעות מחשבים710 ₪750 ₪עד 2 תשלומים
100 שעות מחשבים1565 ₪1650 ₪עד 4 תשלומים

עסקאות חבילה

200 שעות מראש6% הנחה על הסכום הכוללעד 6 תשלומים
300 שעות מראש8% הנחה על הסכום הכוללעד 7 תשלומים
400 שעות מראש10% הנחה על הסכום הכוללעד 8 תשלומים
500 שעות מראש12% הנחה על הסכום הכוללעד 10 תשלומים
600 שעות מראש14% הנחה על הסכום הכוללעד 10 תשלומים
700 שעות מראש16% הנחה על הסכום הכוללעד 10 תשלומים
800 שעות מראש18% הנחה על הסכום הכוללעד 10 תשלומים

** המחירים לא כוללים דמי רישום

** התשלומים הינם שווים ללא ריבית

** המחירים עלולים להשתנות בקורסים ייחודיים