מחירון גמול השתלמות

מחירון גמול השתלמות

מחירון גמול השתלמות

היקף שעותעלות ברישום מוקדם עד שבועיים טרום פתיחת הקורסעלות הקורס מחיר מלאמספר תשלומים
40 שעות627 ₪660₪עד 2 תשלומים
50 שעות730 ₪770₪עד 2 תשלומים
60 שעות836 ₪880₪עד 2 תשלומים
100 שעות1463₪1540₪עד 4 תשלומים
60 שעות מחשבים1035₪1090₪עד 3 תשלומים
40 שעות מחשבים770₪810₪עד 2 תשלומים
100 שעות מחשבים1805₪1900₪עד 4 תשלומים
100 שעות אנגלית1805₪1900₪עד 4 תשלומים

עסקאות חבילה

200 שעות מראש6% הנחה על הסכום הכוללעד 6 תשלומים
300 שעות מראש8% הנחה על הסכום הכוללעד 7 תשלומים
400 שעות מראש10% הנחה על הסכום הכוללעד 8 תשלומים
500 שעות מראש12% הנחה על הסכום הכוללעד 10 תשלומים
600 שעות מראש14% הנחה על הסכום הכוללעד 10 תשלומים
700 שעות מראש16% הנחה על הסכום הכוללעד 10 תשלומים
800 שעות מראש18% הנחה על הסכום הכוללעד 10 תשלומים

** המחירים לא כוללים דמי רישום

** התשלומים הינם שווים ללא ריבית

** המחירים עלולים להשתנות בקורסים ייחודיים