קורס מזכירות משפטית בצפון | מכללת אינטלקט אקדמון

מזכירות משפטית

קורס מזכירות משפטית

מזכירות משפטית

תאור קורס מזכירות משפטית
תפקידה של מזכירה משפטית הינו תפקיד המחייב אחריות ומסירות במסגרת עבודתה , מזכירה משפטית מעבר למקצועית כמזכירה לכל דבר ועניין אחראית גם על כל הרישום הזימונים לדיונים , הרישומים ההקלדות והתמלילים המשפטיים. התמחות זו מוסיפה למזכירה את היכולות והכלים המקצועיים להשתלב ולהוביל בתחום כמזכירה משפטית.

תנאי קבלה:
השכלה תיכונית מלאה
12 שנות לימוד
ללא עבר פלילי

מה נלמד בקורס קורס מזכירות משפטית

 • מבוא לתורת המשפט
 • תפקידי המזכירה במשרד עורכי הדין
 • מבנה מערכת המשפט הישראלית – עליון, מחוזי, שלום
 • והמחלקות בבתי המשפט
 • מאפייניה הייחודיים של שיטת המשפט בישראל
 • פתיחת הליכים בבתי המשפט
 • מסמכים משפטיים
 • פתיחת הליך בבית משפט לענייני משפחה
 • דיני עונשין
 • המשפט הפלילי
 • עסקאות במקרקעין
 • עיקול זמני וצווים זמניים
 • נזיקין ופיצויים

דרישות קורס מזכירות משפטית
85% נוכחות חובה
עמידה במטלות הקורס ומבחני מעבר

היקף שעות לימוד
40 שעות לימוד

מטרות תאור קורס מזכירות משפטית
אפשרות להשתלב במשרות אדמיניסטרציה בכותלי בית המשפט. הקניית כלים מקצועיים לניהול לשכות משפטיות ומשרדי עו"ד

הסמכה:
לעומדים בדרישות הקורס ומעבר בחינות
תוענק תעודת הכשרה מקצועית מטעם מכללת אינטלקט אקדמון.