מגמת תעשייה

הבטחת איכות ומדידות QAMI
הבטחת האיכות מטפלת בנושאי בדיקות שונות…