קורסים של לוגיסטיקה ורכש בצפון

קורס ניהול לוגיסטיקה ושרשרת אספקה
ניהול משאבי אנוש
ניהול שיווק ומכירות התמחות במיומנויות ניהול
קורס ניהול מלאי ורכש
קורס ניהול מלאי ורכש