לוח זמנים לקורסים קרובים

גילוי דעת: בשל עבודות תחזוקה באתר, טבלת הקורסים שלהלן אינה עדכנית ואין להתייחס אליה, למעוניינים להתעדכן בקורסים הקרובים יש להוריד את הטבלה המצ"ב.

תאריך עדכון אחרון של הקובץ: 18/10/2017

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותא ה17:00-20:15מפרץ חיפה750 ש"ח01.03.18
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותד08:00-15:45מפרץ חיפה700 ש"ח01.11.17
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח02.07.17
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45חדרה, ביה"ח הילל יפה600 ש"ח02.10.17
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותב ד17:00-20:15בית פאני קפלן1400 ש"ח03.07.17
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח03.09.17
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעות א17:30-20:45חדרה, ביה"ס תיכון600 ש"ח03.09.17
קבלת החלטות 40 שעותפרוט ימים בנפרד08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח03.10.17
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותפרוט ימים בנפרד08:00-15:45מפרץ חיפה750 ש"ח03.10.17
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותפרוט ימים בנפרד08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח03.10.17
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח03.12.17
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ג17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח04.02.18
אימון בסיסי 50 שעותו08:00-11:15מפרץ חיפה700 ש"ח04.05.18
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג08:00-15:45חדרה, מרכז פיסג"ה1400 ש"ח04.09.17
עבודת צוות 50 שעותו08:00-11:15מפרץ חיפה700 ש"ח05.01.18
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותב ד17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח05.03.18
מבוא למינהל ציבורי 60 שעות 60 שעותא ג17:00-20:15בית פאני קפלן800 ש"ח05.06.18
גישור ארוך 100 שעותד08:00-15:45מפרץ חיפה1400 ש"ח05.07.17
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית, ביה"ס שרת750 ש"ח05.07.17
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותד17:00-20:15וויצ"ו עפולה1400 ש"ח05.07.17
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותג08:00-15:45מפרץ חיפה1400 ש"ח05.09.17
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח05.11.17
שיפור השירות ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה, מרכז פיסג"ה1400 ש"ח05.12.17
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח06.08.17
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח06.08.17
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא08:00-15:45מפרץ חיפה1400 ש"ח 03.09.17
הידראוליקה 100 שעותב ה17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח06.11.17
מבוא לחברה בישראל 50 שעותד17:00-20:15אורט מוצקין700 ש"ח06.12.17
אסרטיביות 40 שעותד17:00-20:15אורט מוצקין600 ש"ח07.03.18
גישור ארוך 100 שעותב ד17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח 07.08.17
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותה17:00-20:15כרמיאל700 ש"ח07.09.17
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותג ה17:30-20:45חדרה, ביה"ס תיכון750 ש"ח07.11.17
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ד17:30-19:45חדרה, ביה"ס תיכון1400 ש"ח07.11.17
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותה08:00-15:45מפרץ חיפה1400 ש"ח07.12.17
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:00-11:15חדרה, ביה"ח הילל יפה800 ש"ח08.09.17
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותו08:00-12:45מפרץ חיפה1400 ש"ח09.02.18
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ד17:00-20:15בית פאני קפלן1400 ש"ח09.05.18
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח09.07.17
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותה08:00-15:45מפרץ חיפה1400 ש"ח10.08.17
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח10.09.17
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותד17:00-20:15וויצ"ו עפולה600 ש"ח 10.10.18
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח10.12.17
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותד17:00-20:15וויצ"ו עפולה600 ש"ח 11.07.18
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45מפרץ חיפה750 ש"ח 11.09.17
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 10 0שעותב ה17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח12.02.18
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותא ג17:00-20:15בית פאני קפלן800 ש"ח12.08.18
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח12.11.17
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותא08:00-15:45מפרץ חיפה1400 ש"ח10.12.17
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותג08:00-15:45מפרץ חיפה1400 ש"ח12.12.17
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותב ד17:30-19:45חדרה, ביה"ס תיכון1400 ש"ח13.02.18
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח13.08.17
בטיחות וגהות בעבודה 100 שעותא ג17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח14.11.17
ניהול זמן 40 שעותא ג17:00-20:15בית פאני קפלן600 ש"ח15.04.18
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותא ג17:00-20:15בית פאני קפלן1400 ש"ח15.10.17
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח15.10.17
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח16.07.17
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותא ה17:00-20:15מפרץ חיפה750 ש"ח16.07.17
עדכון טכנולוגי 100 שעותב ד17:00-20:15בית פאני קפלן1400 ש"ח16.10.17
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותב ד17:00-20:15בית פאני קפלן1400 ש"ח17.01.18
עדכון טכנולוגי 10 0שעותב ה17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח17.07.17
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח17.12.17
גישור 40 שעותו08:00-11:15חדרה, ביה"ח הילל יפה600 ש"ח19.01.18
עבודת צוות 50 שעותא17:30-19:45חדרה, ביה"ס תיכון700 ש"ח19.11.17
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח19.11.17
אסרטיביות 40 שעות 40 שעותא ג17:00-20:15בית פאני קפלן600 ש"ח20.02.18
חוזק חומרים 100 שעותא ג17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח20.02.18
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח20.08.17
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותד08:00-15:45מפרץ חיפה800 ש"ח20.12.17
שיפור השירות ארוך 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה, ביה"ס תיכון1400 ש"ח21.06.17
טיפול בפניות הציבור 40 שעותו08:15-11:30וויצ"ו עפולה600 ש"ח 21.07.17
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית, ביה"ס שרת600 ש"ח 21.07.17
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותא ה17:00-20:15מפרץ חיפה950 ש"ח21.12.17
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:45מפרץ חיפה1650 ש"ח22.06.18
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותג16:30-19:45נצרת עלית, ביה"ס שרת700 ש"ח 22.08.17
לחץ ושחיקה 40 שעותא ג17:00-20:15בית פאני קפלן600 ש"ח22.08.17
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח22.10.17
לחץ ושחיקה 40 שעותו08:00-11:15חדרה, ביה"ח הילל יפה600 ש"ח 23.06.17
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח23.07.17
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45חדרה, ביה"ח הילל יפה600 ש"ח23.07.17
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד17:00-20:15מפרץ חיפה1650 ש"ח 23.10.17
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45מפרץ חיפה950 ש"ח 23.10.17
גישור 40 שעותד17:00-20:15וויצ"ו עפולה600 ש"ח 24.01.17
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה17:00-20:15מפרץ חיפה1650 ש"ח24.08.17
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותג ה17:30-20:45חדרה, ביה"ס תיכון950 ש"ח24.08.17
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח24.09.17
שיפור השירות ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח24.10.17
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח24.12.17
פיתוח מצוינות 40 שעותד17:00-20:15וויצ"ו עפולה600 ש"ח 25.04.18
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח25.06.17
ניהול ידע בארגונים 100 שעותו08:00-12:45מפרץ חיפה1400 ש"ח25.08.17
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותו08:00-11:15מפרץ חיפה800 ש"ח25.08.17
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב08:00-15:45מפרץ חיפה1650 ש"ח 25.12.17
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד17:00-20:15מפרץ חיפה1650 ש"ח26.06.17
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח26.11.17
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותא ג17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח27.06.17
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח27.08.17
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותב ד17:00-20:15מפרץ חיפה1400 ש"ח27.11.17
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד17:00-20:15מפרץ חיפה1650 ש"ח29.01.18
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח29.10.17
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא16:30-19:45נצרת עלית, ביה"ס שרת600 ש"ח 30.07.17
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45מפרץ חיפה600 ש"ח30.07.17
עבודת צוות 50 שעותד17:00-20:15אורט מוצקין600 ש"ח 30.08.17
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותא ד16:45-20:00עכו1400 ש"ח06.08.17
פיתוח מצוינות 40 שעותו08:30-11:45עכו600 ש"ח18.08.17