לוח זמנים לקורסים קרובים, קורסים להכשרה מקצועית | מכללת אינטלקט אקדמון בצפון

לוח זמנים לקורסים קרובים

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח01.09.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא1650 שח01.11.19
סדנא להפגת מתחים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח01.12.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותג08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח02.07.19
עדכון טכנולוגי 100 שעותא ג17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח16.07.19
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח03.11.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא ג17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח03.11.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותא ה17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא950 ש"ח03.11.19
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח04.08.19
הידראוליקה 100 שעותב ה17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח04.11.19
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותג ה17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח04.11.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1650 ש"ח04.11.19
שינוי ארגוני 50 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא700 שח04.12.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח05.06.20
עדכון טכנולוגי 100 שעותה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח05.09.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח05.11.19
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא600 שח06.05.19
קבלת החלטות 40 שעותד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא600 שח06.11.19
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא800 שח06.12.19
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח07.07.19
טיפול בפניות הציבור 40 שעותד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא600 שח07.08.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא1650 שח08.05.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח22.07.19
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח08.09.19
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח08.12.19
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח09.02.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותב ד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא600 שח09.12.19
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותה-ו08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח10.10.19
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותה-ו08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח10.10.19
ניהול זמן 40 שעותה-ו08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח10.10.19
גישור 40 שעותה-ו08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח10.10.19
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח10.11.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח11.06.19
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח11.08.19
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח11.11.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא950 שח12.08.19
שיפור השירות ארוך 100 שעותה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח12.12.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ה17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח13.02.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא600 שח13.09.19
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא700 שח14.06.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח14.07.19
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותג ה17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא800 שח15.08.19
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח15.12.19
ניהול פרויקטים קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח16.06.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא950 שח16.12.19
עבודת צוות 50 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא700 שח17.07.19
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח17.11.19
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח18.08.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1650 שח18.09.19
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא700 שח18.09.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1650 שח 19.06.19
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותב ה 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח18.07.19
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח21.07.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא600 שח22.01.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותא ה17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא750 ש"ח22.08.19
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח22.09.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח22.11.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח22.12.19
סדנא להפגת מתחים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח23.06.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1650 ש"ח24.06.19
ניהול פרויקטים קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח24.11.19
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח25.08.19
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1680 שח25.08.19
עבודת צוות 50 שעותב ד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא700 שח25.09.19
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותב ד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא800 שח27.01.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותא ה17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא950 ש"ח27.06.19
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח27.10.19
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח28.07.19
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותב ד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא700 שח29.07.19
הידראוליקה 100 שעותג08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח29.10.19
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח29.12.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח29.12.19
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח30.06.19
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים600 שח02.01.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:15-11:30עפולה - מתנ"ס שחקים600 שח20.03.20
שינוי ארגוני 50 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים700 שח07.11.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותה08:00-15:45עפולה - מתנ"ס שחקים1400 שח07.11.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותה08:00-15:45עפולה - מתנ"ס שחקים1400 שח01.08.19
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותה08:00-15:45עפולה - מתנ"ס שחקים1680 שח13.02.20
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים800 שח13.02.20
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותו08:15-11:30עפולה - מתנ"ס שחקים700 שח13.09.19
עבודת צוות 50 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים700 שח29.08.19
גישור 40 שעותו08:15-11:30עפולה - מתנ"ס שחקים600 שח03.01.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 שח09.02.20
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותו08:30-11:45עכו -מרכז צעירים800 שח20.03.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 שח13.11.19
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותו08:30-11:45עכו -מרכז צעירים700 שח13.09.19
ניהול זמן 40 שעותו08:30-11:45עכו -מרכז צעירים600 שח03.01.20
שינוי ארגוני 50 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת700 שח01.09.19
פיתוח מצוינות 40 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת600 שח04.11.19
ניהול ידע בארגונים שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת1400 שח06.01.20
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-ביה"ס שרת800 שח15.11.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-ביה"ס שרת1400 שח19.11.19
ניהול משאבי אנוש 50 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת700 שח22.12.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-ביה"ס שרת1400 שח06.08.19
לחץ ושחיקה 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-ביה"ס שרת600 שח23.08.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות יהודית600 ש"ח15.11.19
ניהול פרויקטים קצר 40 שעותה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות יהודית600 שח05.12.19
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות יהודית600 ש"ח09.08.19
פיתוח קריירה 40 שעותה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות יהודית600 שח13.02.20
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות יהודית600 ש"ח17.01.20
ניהול זמן 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות יהודית600 שח17.04.20
ניהול משאבי אנוש 50 שעותה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות יהודית700 שח22.08.19
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 שח13.11.19
בטיחות וגהות בעבודה 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 שח15.07.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 שח15.09.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 שח16.06.19
גישור ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 שח05.11.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 שח11.02.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 ש"ח 26.05.20
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה800 שח29.11.19
פיתוח מצוינות 40 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה600 שח06.09.19
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה600 שח20.03.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה800 ש"ח 19.06.20
ניהול זמן 40 שעותפרוט בנפרד08:00-15:45חדרה-בי"ח הילל יפה600 ש"ח 07.10.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ד17:30-20:15חדרה - תיכון חדרה1400 שח04.12.19
שינוי ארגוני 50 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה700 שח05.01.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1650 שח06.08.19
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה750 שח07.11.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ד17:30-20:15חדרה - תיכון חדרה1400 שח12.08.19
עבודת צוות 50 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה700 שח15.09.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה950 שח24.12.19
קבלת החלטות 40 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה600 ש"ח19.04.20
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותב ד17:30-20:15חדרה - תיכון חדרה1400 ש"ח 11.03.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1650ש"ח 25.02.20
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת800 ש"ח 05.08.19