לוח זמנים לקורסים קרובים

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה950 שח26.03.19
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה750 שח04.06.19
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה750 שח07.02.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1650 שח18.07.19
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה750 שח07.11.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה950 שח24.12.19
שיפור השירות ארוך 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1400 שח16.01.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1400 שח06.05.19
אנגלית שיחות רמה ב שעותב ד17:30-20:15חדרה - תיכון חדרה1400 שח12.08.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ד17:30-20:15חדרה - תיכון חדרה1400 שח04.12.19
לחץ ושחיקה 40 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה600 שח03.03.19
מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה800 שח26.05.19
עבודת צוות 50 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה700 שח15.09.19
שינוי ארגוני 50 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה700 שח05.01.20
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה800 שח15.03.19
פיתוח מצוינות 40 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה600 שח19.07.19
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה800 שח01.11.19
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה600 שח14.02.20
גישור 40 שעותה-ה08:00-15:45חדרה-בי"ח הילל יפה600 שח18.04.19
שיפור השירות ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 שח 26.02.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 שח04.06.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 שח03.09.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 שח17.12.19
עדכון טכנולוגי 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 שח01.04.19
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן800 שח15.07.19
לחץ ושחיקה 40 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן600 שח11.09.19
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 שח13.11.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 שח02.06.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 שח15.09.19
גישור 40 שעותא ג17:00-2015חיפה - בית פאני קפלן600 שח05.02.19
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן800 שח24.03.19
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות יהודית600 ש"ח05.04.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות יהודית600 ש"ח13.09.19
פיתוח זיכרון 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות יהודית600 ש"ח25.01.19
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות יהודית600 ש"ח05.07.19
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות יהודית800 שח06.12.19
ניהול זמן 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות יהודית600 שח14.02.20
תקשורת ארגונית 40 שעותה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות יהודית600 ש"ח24.01.19
שינוי ארגוני 50 שעותה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות יהודית700 שח04.04.19
ניהול משאבי אנוש 50 שעותה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות יהודית700 שח18.07.19
ניהול פרויקטים קצר 40 שעותה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות יהודית600 שח26.09.19
פיתוח קריירה 40 שעותה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות יהודית600 שח12.12.19
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-ביה"ס שרת800 שח01.02.19
אסרטיביות 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-ביה"ס שרת600 שח07.06.19
לחץ ושחיקה 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-ביה"ס שרת600 שח23.08.19
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-ביה"ס שרת800 שח15.11.19
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותה16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת800 שח 03.01.19
גישור 40 שעותה16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת600 שח11.04.19
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותה16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת700 שח18.07.19
שיפור השירות ארוך שעותג08:00-15:45נצרת עלית-ביה"ס שרת1400 שח12.03.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-ביה"ס שרת1400 שח25.06.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-ביה"ס שרת1400 שח05.11.19
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת1400 שח06.02.19
ערבית 60 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת800 שח27.05.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת1650 שח29.07.19
ניהול ידע בארגונים שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת1400 שח20.11.19
עבודת צוות 50 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת700 שח12.05.19
פיתוח מצוינות 40 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת600 שח17.02.19
שינוי ארגוני 50 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת700 שח25.08.19
ניהול משאבי אנוש 50 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת700 שח22.12.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:15-11:30עכו -מרכז צעירים600 שח08.02.19
עבודת צוות 50 שעותו08:30-11:45עכו -מרכז צעירים700 שח10.05.19
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותו08:30-11:45עכו -מרכז צעירים700 שח16.08.19
ניהול זמן 40 שעותו08:30-11:45עכו -מרכז צעירים600 שח29.11.19
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותו08:30-11:45עכו -מרכז צעירים800 שח14.02.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 שח20.01.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 שח14.08.19
גישור ארוך 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 שח05.05.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 שח08.12.19
תקשורת ארגונית 40 שעותו08:15-11:30עפולה - מתנ"ס שחקים600 ש"ח01.03.19
ניהול משאבי אנוש 50 שעותו08:15-11:30עפולה - מתנ"ס שחקים700 שח24.05.19
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותו08:15-11:30עפולה - מתנ"ס שחקים700 שח23.08.19
גישור 40 שעותו08:15-11:30עפולה - מתנ"ס שחקים600 שח29.11.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:15-11:30עפולה - מתנ"ס שחקים600 שח07.02.20
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים 100 שעותה08:00-15:45עפולה - מתנ"ס שחקים1400 שח07.03.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותה08:00-15:45עפולה - מתנ"ס שחקים1400 שח27.06.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותה08:00-15:45עפולה - מתנ"ס שחקים1400 שח26.09.19
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותה08:00-15:45עפולה - מתנ"ס שחקים1680 שח02.01.20
פיתוח זיכרון 40 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים600 שח28.03.19
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים600 שח21.05.19
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים800 שח02.07.19
עבודת צוות 50 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים700 שח29.08.19
שינוי ארגוני 50 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים700 שח07.11.19
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים600 שח02.01.20
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותג ה17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים800 שח13.02.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב17:00-20:15עפולה - מתנ"ס שחקים1650 שח14.01.19
ניהול מערכות משולבות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח17.02.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא950 שח 05.05.19
עבודת צוות 50 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא700 שח15.02.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח22.11.19
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא800 שח06.12.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא1650 שח01.11.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא1650 שח05.04.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא1650 שח08.05.20
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא700 שח07.06.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא600 שח13.09.19
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח17.05.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותו08:00-11:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח05.06.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח06.06.19
גישור ארוך 100 שעותה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח 14.02.19
ניהול זמן 40 שעותד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא600 שח02.01.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1650 שח 19.06.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1650 שח27.02.19
גישורד17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא600 שח03.04.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותג ה 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח14.05.19
תכנון מערכות וטכנולוגיות ייצור 100 שעותג ה 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח22.01.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותג08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח02.07.19
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותג08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח 19.03.19
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותב ה 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח20.06.19
בטיחות וגהות בעבודה 100 שעותב ה 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח04.03.19
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותב ד 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא600 שח14.01.19
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותב ד 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא800 שח13.05.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1650 שח04.03.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1650 שח17.06.19
טיפול בפניות הציבור 40 שעותב ד 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא600 שח04.03.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא950 שח 04.02.19
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח03.02.19
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח18.04.19
ניהול פרויקטים ארוך 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח13.01.19
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח17.02.19
ניהול זמן 40 שעוא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח03.03.19
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח24.02.19
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח14.04.19
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח28.04.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח10.02.19
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח26.05.19
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח17.03.19
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח12.05.19
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח31.03.19
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח06.01.19
סדנא להפגת מתחים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח20.01.19
ניהול מומ ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח18.04.19
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח27.01.19
מעבד תמלילים ברמת מתקדמים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח18.04.19
חשיבה וחשיבה יצירתיתא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח24.03.19
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח07.04.19
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח18.04.19
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח10.03.19
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח19.05.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1650 שח10.02.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותא ה 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא950 שח 06.06.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1650 שח 03.11.19
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותא ה 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא750 שח11.08.19
עדכון טכנולוגי 100 שעותא ג17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח02.07.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח24.02.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח11.06.19
חוזק חומרים 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות-צומת קרית אתא1400 שח19.03.19
שיפור השירות ארוך 100 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח10.02.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח19.05.19
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח02.06.19
עבודת צוות 50 שעותב-ג08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא700 שח10.06.19
ניהול פרויקטים קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח16.06.19
סדנא להפגת מתחים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח23.06.19
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח30.06.19
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח07.07.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח14.07.19
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח21.07.19
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח28.07.19
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח04.08.19
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח11.08.19
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח18.08.19
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח25.08.19
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח01.09.19
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח08.09.19
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח15.09.19
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח22.09.19
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותה-ו08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח10.10.19
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותה-ו08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח10.10.19
ניהול זמן 40 שעותה-ו08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח10.10.19
גישור 40 שעותה-ו08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח10.10.19
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח27.10.19
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח03.11.19
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח10.11.19
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח17.11.19
ניהול פרויקטים קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח24.11.19
סדנא להפגת מתחים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח01.12.19
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח08.12.19
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח15.12.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח22.12.19
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח29.12.19
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1680 שח25.08.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח29.12.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1650 שח18.09.19
הידראוליקה 100 שעותג08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח29.10.19
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח01.04.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא950 שח13.05.19
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח08.07.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא950 שח12.08.19
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא750 שח11.11.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא950 שח16.12.19
עדכון טכנולוגי 100 שעותה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח05.09.19
שיפור השירות ארוך 100 שעותה08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח12.12.19
מניעת אלימות במשפחה 40 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח17.02.19
מניעת הטרדה מינית 40 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח31.03.19
דיני מיסים ומכרזים 100 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח19.05.19
דיני משפחה 100 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא1400 שח01.09.19
מבוא לקרימינולוגיה 60 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא800 שח29.12.19
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח01.03.20
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח04.03.19
תקשורת ארגונית 40 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח06.05.19
ניהול זמן 40 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח17.06.19
יזמות עסקית 40 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח29.07.19
ניהול מערכות משולבות 40 שעותב08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא600 שח09.09.19
ניהול משאבי אנוש 50 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא700 שח15.05.19
עבודת צוות 50 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא700 שח17.07.19
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא700 שח18.09.19
שינוי ארגוני 50 שעותד08:00-15:45קריות-צומת קרית אתא700 שח04.12.19