לוח זמנים לקורסים קרובים

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח01.07.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח01.08.18
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותא ה17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא750 ש"ח01.11.18
עבודת צוות 50 שעותב ד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא700 ש"ח02.07.18
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח02.09.18
שיפור השירות ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 ש"ח02.10.18
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא800 ש"ח02.11.18
תקשורת ארגונית 40 שעותו08:15-11:30עפולה - וויצ"ו600 ש"ח02.11.18
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח02.12.18
ניהול מומ ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח03.06.18
עדכון טכנולוגי 100 שעותב ה 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח04.06.18
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1400 ש"ח04.06.18
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח04.11.18
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותא08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח04.11.18
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח05.04.19
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח05.08.18
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה800 ש"ח05.08.18
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח05.10.18
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית - ביה"ס שרת600 ש"ח05.10.18
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח06.05.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח06.06.18
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא750 ש"ח06.08.18
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותב16:30-19:45נצרת עלית - ביה"ס שרת800 ש"ח06.08.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב17:00-20:15עפולה - בית אשכול1650 ש"ח07.05.18
רוסית 60 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא800 ש"ח07.08.18
ניהול מומ ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח07.10.18
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח08.02.19
מבוא לקרימינולוגיה 60 שעותו08:15-11:30נצרת עלית - ביה"ס שרת800 ש"ח08.06.18
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח08.07.18
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח08.07.18
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותד17:00-20:15קריות - אורט מוצקין600 ש"ח09.05.18
אימון בסיסי 50 שעותד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא700 ש"ח09.05.18
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותג08:00-15:45נצרת עלית - ביה"ס שרת1400 ש"ח09.10.18
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח09.12.18
ניהול ידע בארגונים 100 שעותג08:00-15:45חדרה - מרכז פיסג"ה1400 ש"ח10.04.18
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח10.05.19
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח10.06.18
ניהול מומ ופתרון קונפליקטים 40 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח10.08.18
קבלת החלטות 40 שעותו08:15-11:30עפולה - וויצ"ו600 ש"ח10.08.18
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותד17:00-20:15עפולה - וויצ"ו600 ש"ח10.10.18
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1400 ש"ח10.10.18
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותו08:00-11:15חדרה - ביה"ח הילל יפה800 ש"ח11.05.18
אימון בסיסי 50 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא700 ש"ח11.05.18
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותד17:00-20:15עפולה - וויצ"ו600 ש"ח11.07.18
הידראוליקה 100 שעותב ה 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח11.10.18
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח11.11.18
סינית 100 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1700 ש"ח11.12.18
אסרטיביות 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית - ביה"ס שרת600 ש"ח12.04.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית - ביה"ס שרת1400 ש"ח12.06.18
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח12.07.18
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח12.08.18
טיפול בפניות הציבור 40 שעותד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח12.12.18
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותד17:00-20:15קריות - אורט מוצקין800 ש"ח13.03.19
קבלת החלטות 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית - ביה"ס שרת600 ש"ח13.04.18
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן800 ש"ח13.05.18
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח13.05.18
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותד08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא400 ש"ח - עלות לחברי עמותה ב-100% משרה13.06.18
שיפור השירות ארוך 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 ש"ח14.01.19
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח14.10.18
ניהול משאבי אנוש 50 שעותו08:00-11:15חדרה - ביה"ח הילל יפה700 ש"ח14.12.18
חוזק חומרים 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח29.04.18
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותג ה17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח15.05.18
ניהול זמן 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח15.06.18
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח15.07.18
דיני מיסים ומכרזים 100 שעותא ג16:30-19:45נצרת עלית - ביהמ"ש1400 ש"ח15.07.18
ניהול משאבי אנוש 50 שעותד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא700 ש"ח15.08.18
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותב16:30-19:45נצרת עלית - ביה"ס שרת800 ש"ח16.04.18
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא750 ש"ח16.04.18
יזמות עסקית 40 שעותד16:00-19:15קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח16.05.18
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותב ד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח16.05.18
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 ש"ח16.05.18
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותא ה17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא950 ש"ח16.08.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1650 ש"ח16.10.18
שיפור השירות ארוך 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח16.10.18
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:15-11:30עכו -מרכז צעירים600 ש"ח16.11.18
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח16.12.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח16.12.18
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה600 ש"ח16.12.18
תכנון מערכות וטכנולוגיות ייצור 100 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח17.04.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח17.05.18
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח17.06.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג08:00-15:45חדרה - מרכז פיסג"ה1650 ש"ח17.07.18
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן800 ש"ח17.07.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח17.10.18
פיתוח מצוינות 40 שעותב16:30-19:45נצרת עלית - ביה"ס שרת600 ש"ח17.12.18
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח18.11.18
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותא16:30-19:45נצרת עלית - ביהמ"ש700 ש"ח18.11.18
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה750 ש"ח19.06.18
שיפור השירות ארוך 100 שעותה17:00-20:15כרמיאל -הסוכנות היהודית1400 ש"ח19.07.18
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח19.08.18
אסרטיביות 40 שעותו08:15-11:30עפולה - וויצ"ו600 ש"ח19.10.18
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:15-11:30עכו -מרכז צעירים800 ש"ח20.07.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח20.07.18
עדכון טכנולוגי 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 ש"ח20.08.18
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח20.09.18
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח20.09.18
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא750 ש"ח20.09.18
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותג08:00-15:45חדרה - מרכז פיסג"ה1400 ש"ח20.11.18
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים 100 שעותג ה17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח21.08.18
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח21.10.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח21.11.18
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותד17:00-20:15קריות - אורט מוצקין800 ש"ח21.11.18
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:15-11:30נצרת עלית - ביה"ס שרת800 ש"ח21.12.18
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה700 ש"ח22.04.18
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח22.04.18
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח22.07.18
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא950 ש"ח22.10.18
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 ש"ח23.05.18
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח23.11.18
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח23.12.18
תקשורת ארגונית 40 שעותה17:00-20:15כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח24.01.19
ערבית 60 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא800 ש"ח24.04.18
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותג08:00-15:45עפולה - בית אשכול750 ש"ח24.04.18
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח24.06.18
תכנון מערכות וטכנולוגיות ייצור 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח24.07.18
עדכון טכנולוגי 100 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח24.07.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח25.01.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח25.04.18
פיתוח מצוינות 40 שעותד17:00-20:15עפולה - וויצ"ו600 ש"ח25.04.18
תקשורת בינאישית 40 שעותו08:15-11:30עכו -מרכז צעירים600 ש"ח25.05.18
ניהול זמן 40 שעותו08:15-11:30עפולה - וויצ"ו600 ש"ח25.05.18
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותד17:00-20:15קריות - אורט מוצקין600 ש"ח25.07.18
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1680 ש"ח25.10.18
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח25.11.18
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה950 ש"ח26.07.18
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח26.08.18
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 ש"ח26.09.18
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותד17:00-20:15עפולה - וויצ"ו1400 ש"ח26.12.18
ניהול זמן 40 שעותד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח27.02.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח27.05.18
ניהול משאבי אנוש 50 שעותב ד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא700 ש"ח27.08.18
שרטוט טכני 100 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח27.11.18
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא950 ש"ח28.05.18
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח28.10.18
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח29.04.18
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותא ג 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1680 ש"ח29.05.18
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח29.07.18
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח30.12.18
מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 40 שעותה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא250 ש"ח - עלות לחברי עמותה ב-100% משרה31.05.18
פיתוח זיכרון 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח31.08.18
מבוא לחברה בישראל 50 שעותו08:00-11:15חדרה - ביה"ח הילל יפה700 ש"ח31.08.18