לוח זמנים לקורסים קרובים

לוח זמנים לקורסים קרובים

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
ניהול איכות ואבטחת איכות קצרא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח02.05.21
ניהול פרויקטים קצרא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח23.05.21
סדנא להפגת מתחיםא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח30.05.21
ניהול כלליא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח06.06.21
תקשורת בינאישיתא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח13.06.21
שפת גוף ותקשורת לא מילוליתא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח20.06.21
פיתוח זיכרוןא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח09.05.21
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטיםא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח27.06.21
לחץ ושחיקהא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח04.07.21
ניהול-זמן-40א-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח11.07.21
אסרטיביותא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח18.07.21
קבלת החלטותא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח25.07.21
חשיבה וחשיבה יצירתיתא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח01.08.21
פיתוח מצוינותא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח08.08.21
גישורא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח15.08.21
טיפול בפניות הציבורא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח22.08.21
תקשורת ארגוניתא-ה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח29.08.21
מבוא לפסיכולוגיהו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא880 ש"ח 16.04.21
עבודת צוותו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא770 ש"ח06.08.21
שינוי ארגוניו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא770 ש"ח19.11.21
ניהול ידע בארגוניםו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח07.05.21
גישור ארוךו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח19.11.21
שיפור השרות וניהולו ארוךו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח20.05.21
יישומי מחשב ברמת ליבהו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח23.04.21
יישומי מחשב ברמת ליבהו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח05.11.21
יישומי מחשב ברמת ליבהו08:00-11:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח06.05.21
יישומי מחשב ברמת ליבהא ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח18.04.21
יישומי מחשב ברמת ליבהא ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח22.07.21
יישומי מחשב ברמת ליבהא ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח04.10.21
בניית מצגות ברמת מתקדמיםב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא810 ש"ח03.05.21
בסיסי נתונים ברמת מתחיליםב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1090 ש"ח16.05.21
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמיםב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא810 ש"ח04.08.21
בסיסי נתונים ברמת מתחיליםב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1090 ש"ח06.10.21
בניית מצגות ברמת מתקדמיםב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא810 ש"ח08.12.21
בסיסי נתונים ברמת מתחיליםב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1090 ש"ח24.01.21
אנגלית שיחות רמה בא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח18.04.21
עדכון טכנולוגיא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח20.07.21
ניהול ידע בארגוניםא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח02.11.21
שיפור השרות וניהולו ארוךא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח22.02.22
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכיםא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח11.05.21
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוךא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח15.08.21
תכנון מערכות וטכנולוגיות ייצורא ג17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח16.11.21
ניהול פרויקטים ארוךב ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח03.05.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתב ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח16.08.21
מאגרי מידע ומיפויב ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח25.11.21
ניהול משאבי אנושב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא770 ש"ח17.05.21
אינטיליגנציה רגשיתב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח 07.07.21
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתיתב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא880 ש"ח16.08.21
תקשורת ארגוניתב ד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח18.10.21
ניהול זמןג ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח20.05.21
מבוא למינהל ציבוריג ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא880 ש"ח08.07.21
עבודת צוותג ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא770 ש"ח05.10.21
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבורג ה17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא880 ש"ח25.11.21
פיתוח קריירהד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח14.04.21
פיתוח זיכרוןד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח30.06.21
ניהול כלליד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח06.10.21
קבלת החלטותד17:00-20:15מכללה - צומת קרית אתא660 ש"ח22.12.21
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוךא08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח09.05.21
ניהול פרויקטים ארוךא08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח08.08.21
עריכה לשונית למתקדמיםא08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1850 ש"ח14.11.21
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכיםד08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח18.08.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתד08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח19.05.21
הידראוליקהד08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח15.12.21
יישומי מחשב ברמת ליבהג08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח13.04.21
יישומי מחשב ברמת ליבהג08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח13.07.21
יישומי מחשב ברמת ליבהג08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח02.11.21
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמיםב08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא810 ש"ח03.05.21
בסיסי נתונים ברמת מתחיליםב08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1090 ש"ח07.06.21
בניית מצגות ברמת מתקדמיםב08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא810 ש"ח02.08.21
בסיסי נתונים ברמת מתחיליםב08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1090 ש"ח06.09.21
עדכון טכנולוגיה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1900 ש"ח29.04.21
ניהול פרויקטים ארוךה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח05.08.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתה08:00-15:45מכללה - צומת קרית אתא1540 ש"ח18.11.21
ניהול-זמן-40א17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון660 ש"ח09.05.21
מבוא לפסיכולוגיהא17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון880 ש"ח25.07.21
מבוא למינהל ציבוריא17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון880 ש"ח21.11.21
פיתוח קריירהא17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון660 ש"ח13.03.22
ניהול פרויקטים ארוךב ד17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון1540 ש"ח07.06.21
שיפור השרות וניהולו ארוךב ד17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון1540 ש"ח16.08.21
ניהול ידע בארגוניםב ד17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון1540 ש"ח01.12.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתב ד17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון1540 ש"ח14.03.22
גישור ארוךב ד17:30-20:45חדרה - ביה"ס תיכון1540 ש"ח27.06.22
ניהול פרויקטים ארוךג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח01.06.21
ניהול ידע בארגוניםג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח05.10.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח25.01.22
גישור ארוךג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח17.05.22
מבוא לפסיכולוגיהו08:00-11:15חדרה-ביה"ח הילל יפה880 ש"ח07.05.21
פיתוח מצוינותו08:00-11:15חדרה-ביה"ח הילל יפה660 ש"ח27.08.21
ניהול משאבי אנושו08:00-11:15חדרה-ביה"ח הילל יפה770 ש"ח10.12.21
עבודת צוותו08:00-11:15חדרה-ביה"ח הילל יפה770 ש"ח18.03.22
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבורו08:00-11:15חדרה-ביה"ח הילל יפה880 ש"ח24.06.22
ניהול זמןו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות היהודית660 ש"ח14.05.21
מבוא לקרימינולוגיהו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות היהודית880 ש"ח30.07.21
פיתוח קריירהו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות היהודית660 ש"ח26.11.21
מבוא למינהל ציבוריו08:30-11:45כרמיאל-סוכנות היהודית880 ש"ח11.02.22
קבלת החלטותה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות היהודית660 ש"ח03.06.21
שיפור השירות ארוךה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות היהודית1540 ש"ח19.08.21
שפת גוף ותקשורת לא מילוליתה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות היהודית660 ש"ח17.02.22
תקשורת בינאישיתה17:00-20:15כרמיאל-סוכנות היהודית660 ש"ח05.05.22
עריכה לשונית למתקדמיםב08:00-15:45כרמיאל-סוכנות היהודית1850 ש"ח21.06.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים1540 ש"ח20.05.21
מבוא לסוציולוגיה ארגוניתג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים880 ש"ח17.08.21
עבודת צוותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח05.10.21
ניהול משאבי אנושג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח02.11.21
אימון בסיסיו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח 07.05.21
לחץ ושחיקהו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח13.08.21
פיתוח מצוינותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח05.11.21
סדנא להפגת מתחיםו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח21.01.22
עריכה לשונית למתקדמיםה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1850 ש"ח15.07.21
שיפור השירות ארוךה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1540 ש"ח02.12.21
גישור ארוךה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1540ש"ח07.07.22
עריכה לשונית וכתיבה מנהליתב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח10.05.21
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבורב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן880 ש"ח 16.08.21
תקשורת ארגוניתב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן660 ש"ח18.10.21
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתיתב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן880 ש"ח01.11.21
תקשורת בינאישיתב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן660 ש"ח02.02.22
גישור ארוךב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח16.03.22
ניהול משאבי אנושא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן770 ש"ח16.05.21
ניהול ידע בארגוניםא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח06.07.21
ניהול פרויקטים ארוךא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח03.10.21
שיפור השירות ארוךא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח09.01.22
לחץ ושחיקהו08:15-11:30נצרת עלית-ביה"ס שרת660 ש"ח21.05.21
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתיתו08:15-11:30נצרת עלית-ביה"ס שרת880 ש"ח06.08.21
תקשורת בינאישיתו08:15-11:30נצרת עלית-ביה"ס שרת660 ש"ח03.12.21
סדנא להפגת מתחיםב16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת660 ש"ח07.06.21
פיתוח מצוינותב16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת660 ש"ח23.08.21
ניהול ידע בארגוניםג08:00-15:45נצרת עלית-ביה"ס שרת1540 ש"ח25.05.21
יחסי עבודה ודיני עבודהג08:00-15:45נצרת עלית-ביה"ס שרת770 ש"ח05.10.21
ניהול משאבי אנושג08:00-15:45נצרת עלית-ביה"ס שרת770 ש"ח07.12.21
שינוי ארגוניא ד16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת770 ש"ח06.06.21
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבורא ד16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת880 ש"ח28.07.21
הזירה התקשורתיתא ד16:30-19:45נצרת עלית-ביה"ס שרת880 ש"ח17.10.21