לוח זמנים לקורסים קרובים

לוח זמנים לקורסים קרובים

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
פיתוח מצוינות 40 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה660 ש"ח14.05.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה880 ש"ח19.06.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה660 ש"ח20.03.20
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה880 ש"ח30.07.20
עבודת צוות 50 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה770 ש"ח30.10.20
אתיקה בארגונים 40 שעותג15:00-18:15חדרה-ביטוח לאומי660 ש"ח05.05.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח08.09.20
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותה08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח 11.06.20
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותה08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח 15.10.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח22.12.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח26.05.20
ניהול פרויקטים ארוך 40 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1540 ש"ח01.07.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה660 ש"ח02.08.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1540 ש"ח03.02.21
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותג ה17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה810 ש"ח04.08.20
פיתוח קריירה 40 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה660 ש"ח06.06.20
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה880 ש"ח08.11.20
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1540 ש"ח11.03.20
קבלת החלטות 40 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה660 ש"ח17.05.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג ה17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1900 ש"ח22.09.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג ה17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1900 ש"ח23.04.20
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1540 ש"ח26.10.20
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן880 ש"ח 04.01.21
ניהול משאבי אנוש 50 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן770 ש"ח 07.07.20
תקשורת בינאישית 40 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן660 ש"ח 08.03.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח 08.06.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן880 ש"ח 14.09.20
עבודת צוות 50 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן770 ש"ח 17.05.20
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח20.12.20
תקשורת ארגונית 40 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן660 ש"ח 23.11.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח 30.08.20
ניהול זמן 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית660 ש"ח 01.05.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותה17:00-20:15כרמיאל-הסוכנות היהודית1540 ש"ח 03.12.20
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית880 ש"ח 05.02.21
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45כרמיאל-הסוכנות היהודית660 ש"ח07.04.20
קבלת החלטות 40 שעותה17:00-20:15כרמיאל-הסוכנות היהודית660 ש"ח 10.09.20
מבוא לקרימינולוגיה 60 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית880 ש"ח 24.07.20
פיתוח קריירה 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית660 ש"ח 27.11.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1090 ש"ח 01.06.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח01.07.20
עדכון טכנולוגי 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 01.09.20
סדנא להפגת מתחים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 01.11.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה 17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1900ש"ח01.11.20
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 02.02.21
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 05.03.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1900ש"ח02.06.20
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 02.08.20
בטיחות וגהות בעבודה 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 02.09.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח02.11.20
ניהול פרויקטים קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 03.05.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 03.06.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח04.10.20
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 04.10.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 04.10.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1900ש"ח05.03.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח05.05.20
אסרטיביות 40 שעוצא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 05.07.20
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 05.07.20
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 06.05.20
עדכון טכנולוגי 100 שעותה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 06.08.20
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 06.09.20
עבודת צוות 50 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח 06.11.20
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 06.12.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח07.04.20
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 07.04.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 07.04.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 07.06.20
ניהול זמן 40 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 07.07.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1090 ש"ח 07.09.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1900ש"ח08.01.21
גישור ארוך 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 08.01.21
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 08.03.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1900ש"ח08.09.20
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 08.11.20
יישומי מחשב מתקדם 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1900ש"ח09.07.21
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 09.07.21
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 09.08.20
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 09.12.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח10.03.21
סדנא להפגת מתחים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 10.05.20
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 10.06.20
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 10.08.20
שינוי ארגוני 50 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח 12.02.21
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 12.07.20
ניהול איכות ואבטחת איכות קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 13.09.20
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 13.12.20
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 14.06.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח14.08.20
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 15.03.20
חוזק חומרים 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 15.03.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 15.10.20
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 15.11.20
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותא08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1850 ש"ח15.11.20
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 16.08.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 16.09.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח16.11.20
קבלת החלטות 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 17.03.21
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 17.05.20
עבודת צוות 50 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח 18.03.20
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 18.10.20
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 19.04.20
גישור ארוך 100 שעותא08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 19.04.20
יישומי מחשב מתקדם 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1900ש"ח19.06.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 19.06.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 19.07.20
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותא08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 19.07.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1090 ש"ח 19.08.20
מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח19.10.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 19.11.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1090 ש"ח 20.04.20
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח20.08.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח20.11.20
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 20.12.20
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 21.01.21
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 21.06.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1900ש"ח21.06.20
פיתוח זיכרון 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 21.10.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1090 ש"ח 21.12.20
תקשורת ארגונית 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 21.12.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1090 ש"ח 21.12.20
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 22.03.20
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח 22.04.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 22.06.20
ניהול משאבי אנוש 50 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח 22.06.20
פיתוח קריירה 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 22.07.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 22.10.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 22.11.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1900ש"ח22.12.20
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 23.04.20
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 23.08.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1090 ש"ח 24.04.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח24.12.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 25.10.20
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 25.10.20
גישור ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 26.05.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 40 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח26.06.20
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 26.07.20
קבלת החלטות 40 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 27.03.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח27.04.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח27.07.20
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 27.12.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 27.12.20
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 28.06.20
ניהול איכות ואבטחת איכות קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 29.03.20
עבודת צוות 50 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח 29.10.20
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 29.11.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 29.12.19
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 30.08.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 30.12.19
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח 30.12.20
ניהול כללי 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 30.12.20
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 31.05.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-בי"ס שרת1540 ש"ח 01.12.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת880 ש"ח 14.06.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-בי"ס שרת1540 ש"ח 18.08.20
ניהול זמן 40 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת660 ש"ח 18.10.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת1540 ש"ח 18.11.20
גישור ארוך 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-בי"ס שרת1540 ש"ח 19.05.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-בי"ס שרת660 ש"ח 19.06.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת1540 ש"ח 22.04.20
קבלת החלטות 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-בי"ס שרת660 ש"ח 25.12.20
עבודת צוות 50 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת770 ש"ח 27.12.20
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-בי"ס שרת880 ש"ח 28.08.20
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת1540 ש"ח 29.07.20
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא ג ה16:15-21:00נתניה-ביה"ס ריגלר660 ש"ח 02.08.20
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא ג ה16:15-21:00נתניה-ביה"ס ריגלר660 ש"ח 03.05.20
לחץ ושחיקה 40 שעותא ג ה16:15-21:00נתניה-ביה"ס ריגלר660 ש"ח 15.11.20
אסרטיביות 40 שעותד17:00-20:15עכו-מרכז צעירים660 ש"ח 17.06.20
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא ג17:00-20:15עכו-מרכז צעירים1540 ש"ח20.10.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15עכו-מרכז צעירים1540 ש"ח23.06.20
גישור ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15עכו-מרכז צעירים1540 ש"ח24.01.21
עבודת צוות 50 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח01.05.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1540 ש"ח03.09.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים1540 ש"ח05.05.20
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1850ש"ח07.05.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח12.03.20
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים880 ש"ח13.08.20
לחץ ושחיקה 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח17.07.20
גישור ארוך 100 שעותה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1540 ש"ח17.12.20
עבודת צוות 50 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח22.10.20
ניהול משאבי אנוש 50 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח22.12.20
פיתוח מצוינות 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח23.10.20
סדנא להפגת מתחים 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח25.12.20