לוח זמנים לקורסים קרובים

לוח זמנים לקורסים קרובים

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
ניהול-זמן-40א17:00-20:15קורס בזום - נספח א'660 ש"ח 10.01.21
טיפול בפניות הציבורב17:00-20:15קורס בזום - נספח א'660 ש"ח 11.01.21
לחץ ושחיקהה17:00-20:15קורס בזום - נספח א'660 ש"ח 14.01.21
קבלת החלטותב17:00-20:15קורס בזום - נספח א'660 ש"ח 18.01.21
ניהול משאבי אנושד17:00-20:15קורס בזום - נספח א'770 ש"ח 20.01.21
שינוי ארגוניה17:00-20:15קורס בזום - נספח א'770 ש"ח 21.01.21
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטיםו08:00-11:15קורס בזום - נספח א'660 ש"ח 22.01.21
חשיבה וחשיבה יצירתיתא17:00-20:15קורס בזום - נספח א'660 ש"ח 24.01.21
ערבית 60ד08:00-11:15קורס בזום - נספח א'1090 ש"ח 27.01.21
מבוא לקרימינולוגיהב17:00-20:15קורס בזום - נספח א'880 ש"ח 25.01.21
אנגלית שיחות 60 שעותד17:00-20:15קורס בזום - נספח א'1090 ש"ח 27.01.21
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוךא ג ה17:00-20:15קורס בזום - נספח ח'1540 ש"ח 19.01.21
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמיםג08:30-11:45קורס בזום - נספח ח'810 ש"ח 26.01.21
עבודת צוותו08:00-11:15קורס בזום - נספח ח'770 ש"ח 29.01.21
בסיסי נתונים ברמת מתחיליםא ה17:00-20:15קורס בזום - נספח ח'1090 ש"ח 04.02.21
בניית מצגות ברמת מתקדמיםא ד17:00-20:15קורס בזום - נספח ח'810 ש"ח 08.02.21
מבוא למינהל ציבוריא ה17:00-20:15קורס בזום - נספח ח'880 ש"ח 07.02.21
שפת גוף ותקשורת לא מילוליתא ג ה 17:00-20:15קורס בזום - נספח ח'660 ש"ח 11.02.21
סוגיות משפטיות ואחריות משפטיתא ג17:00-20:15קורס בזום - נספח ח'880 ש"ח 09.02.21