לוח זמנים לקורסים קרובים, קורסים להכשרה מקצועית | מכללת אינטלקט אקדמון בצפון

לוח זמנים לקורסים קרובים

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית600 ש"ח 14.02.20
ניהול זמן 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית600 ש"ח 01.05.20
מבוא לקרימינולוגיה 60 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית800 ש"ח 24.07.20
פיתוח קריירה 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית600 ש"ח 27.11.20
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית800 ש"ח 05.02.21
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותה17:00-20:15כרמיאל-הסוכנות היהודית1400 ש"ח 20.02.20
קבלת החלטות 40 שעותה17:00-20:15כרמיאל-הסוכנות היהודית600 ש"ח 10.09.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותה17:00-20:15כרמיאל-הסוכנות היהודית1400 ש"ח 03.12.20
ניהול משאבי אנוש 50 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת700 ש"ח 01.03.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת800 ש"ח 14.06.20
ניהול זמן 40 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת600 ש"ח 18.10.20
עבודת צוות 50 שעותא16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת700 ש"ח 27.12.20
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-בי"ס שרת800 ש"ח 21.02.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-בי"ס שרת600 ש"ח 19.06.20
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-בי"ס שרת800 ש"ח 28.08.20
קבלת החלטות 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-בי"ס שרת600 ש"ח 25.12.20
פיתוח מצוינות 40 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת600 ש"ח 06.01.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת1400 ש"ח 19.02.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת1400 ש"ח 22.04.20
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת1400 ש"ח 29.07.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותב ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת1400 ש"ח 18.11.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-בי"ס שרת1400 ש"ח 04.02.20
גישור ארוך 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-בי"ס שרת1400 ש"ח 19.05.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-בי"ס שרת1400 ש"ח 18.08.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-בי"ס שרת1400 ש"ח 01.12.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1400 ש"ח 17.02.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1400 ש"ח 08.06.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן800 ש"ח 14.09.20
תקשורת ארגונית 40 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן600 ש"ח 23.11.20
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן800 ש"ח 04.01.21
תקשורת בינאישית 40 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן600 ש"ח 08.03.21
גישור ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1400 ש"ח 21.01.20
עבודת צוות 50 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן700 ש"ח 17.05.20
ניהול משאבי אנוש 50 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן700 ש"ח 07.07.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1400 ש"ח 30.08.20
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1400 ש"ח 20.12.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים800 ש"ח 09.02.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים600 ש"ח12.03.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים1400 ש"ח05.05.20
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים800 ש"ח13.08.20
עבודת צוות 50 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים700 ש"ח22.10.20
ניהול משאבי אנוש 50 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים700 ש"ח22.12.20
גישור 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים600 ש"ח07.02.20
פיתוח קריירה 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים600 ש"ח01.05.20
לחץ ושחיקה 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים600 ש"ח17.07.20
פיתוח מצוינות 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים600 ש"ח23.10.20
סדנא להפגת מתחים 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים600 ש"ח25.12.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1400 ש"ח02.01.20
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1680 ש"ח07.05.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1400 ש"ח03.09.20
גישור ארוך 100 שעותה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1400 ש"ח17.12.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותא ד17:00-20:15עכו-מרכז צעירים1400 ש"ח01.03.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותא ד17:00-20:15עכו-מרכז צעירים1400 ש"ח24.06.20
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא ד17:00-20:15עכו-מרכז צעירים1400 ש"ח21.10.20
גישור ארוך 100 שעותא ד17:00-20:15עכו-מרכז צעירים1400 ש"ח24.01.21
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה700 ש"ח02.02.20
קבלת החלטות 40 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה600 ש"ח17.05.20
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה800 ש"ח02.08.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה600 ש"ח20.12.20
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה800 ש"ח07.03.20
פיתוח קריירה 40 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה600 ש"ח27.06.20
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1400 ש"ח11.03.20
ניהול פרויקטים ארוך 40 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1400 ש"ח01.07.20
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1400 ש"ח26.10.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1400 ש"ח03.02.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה600 ש"ח20.03.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה800 ש"ח19.06.20
עבודת צוות 50 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה700 ש"ח30.10.20
ניהול משאבי אנוש 50 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה700 ש"ח05.02.20
פיתוח מצוינות 40 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה600 ש"ח14.05.20
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה800 ש"ח30.07.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 ש"ח11.02.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 ש"ח26.05.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 ש"ח08.09.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1400 ש"ח22.12.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותג ה17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה950 ש"ח23.01.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג ה17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1650 ש"ח23.04.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותג ה17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה750 ש"ח04.08.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג ה17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1650 ש"ח22.09.20
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותג15:00-18:15חדרה-ביטוח לאומי600 ש"ח21.01.20
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח05.01.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח12.01.20
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח19.01.20
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח26.01.20
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח02.02.20
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח09.02.20
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח16.02.20
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח23.02.20
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח01.03.20
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח08.03.20
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח15.03.20
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח22.03.20
ניהול איכות ואבטחת איכות קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח29.03.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא750ש"ח07.04.20
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח07.04.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח07.04.20
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח19.04.20
ניהול פרויקטים קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח03.05.20
סדנא להפגת מתחים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח10.05.20
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח17.05.20
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח31.05.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח07.06.20
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח14.06.20
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח21.06.20
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח28.06.20
אסרטיביות 40 שעוצא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח05.07.20
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח12.07.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח19.07.20
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח26.07.20
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח02.08.20
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח09.08.20
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח16.08.20
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח23.08.20
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח30.08.20
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח06.09.20
ניהול איכות ואבטחת איכות קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח13.09.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא750ש"ח04.10.20
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח04.10.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח04.10.20
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח18.10.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח25.10.20
סדנא להפגת מתחים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח01.11.20
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח08.11.20
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח15.11.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח22.11.20
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח29.11.20
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח06.12.20
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח13.12.20
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח20.12.20
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח27.12.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותא ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא750 ש"ח19.01.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1650 ש"ח05.03.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1650 ש"ח21.06.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה 17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1650 ש"ח01.11.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא750 ש"ח24.02.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא950 ש"ח20.04.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא750 ש"ח01.07.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא950 ש"ח19.08.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא750 ש"ח02.11.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא950 ש"ח21.12.20
קבלת החלטות 40 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 27.03.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 40 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא800 ש"ח 26.06.20
עבודת צוות 50 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא700 ש"ח 06.11.20
שינוי ארגוני 50 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא700 ש"ח 12.02.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח19.06.20
גישור ארוך 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח08.01.21
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח09.07.21
יישומי מחשב מתקדם 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1650 ש"ח19.06.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1650 ש"ח08.01.21
יישומי מחשב מתקדם 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1650 ש"ח09.07.21
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא950 ש"ח 24.04.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא750 ש"ח 03.07.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא750 ש"ח 23.10.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח29.12.19
גישור ארוך 100 שעותא08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח19.04.20
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותא08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח19.07.20
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותא08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1680 ש"ח15.11.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח12.02.20
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח10.06.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח16.09.20
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח30.12.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1650 ש"ח04.02.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1650 ש"ח02.06.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1650 ש"ח08.09.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1650 ש"ח 22.12.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא750 ש"ח 06.01.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא 950 ש"ח 17.02.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא750 ש"ח 27.04.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא 950 ש"ח 01.06.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא750 ש"ח 27.07.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא 950 ש"ח 07.09.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא750 ש"ח 16.11.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא 950 ש"ח 21.12.20
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח19.12.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח19.03.20
עדכון טכנולוגי 100 שעותה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח09.07.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח22.10.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא800 ש"ח 11.12.19
עבודת צוות 50 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא700 ש"ח 18.03.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח06.05.20
בטיחות וגהות בעבודה 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח05.08.20
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח11.11.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא800 ש"ח 10.02.21
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח13.02.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח01.06.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח07.09.20
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח24.12.20
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח23.02.20
גישור ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח26.05.20
עדכון טכנולוגי 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח01.09.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח27.12.20
חוזק חומרים 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח15.03.20
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח05.07.20
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח25.10.20
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1400 ש"ח02.02.21
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 30.12.19
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא800 ש"ח 12.02.20
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא700 ש"ח 22.04.20
ניהול משאבי אנוש 50 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא700 ש"ח 22.06.20
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 10.08.20
מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא800 ש"ח 19.10.20
תקשורת ארגונית 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 21.12.20
עבודת צוות 50 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא700 ש"ח 23.01.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא800 ש"ח 19.03.20
ניהול זמן 40 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 04.06.20
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא800 ש"ח21.07.20
עבודת צוות 50 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא700 ש"ח 22.10.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא800 ש"ח 17.12.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 22.10.20
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 06.05.20
פיתוח קריירה 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 22.07.20
פיתוח זיכרון 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 21.10.20
ניהול כללי 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 30.12.20
קבלת החלטות 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא600 ש"ח 17.03.21