לוח זמנים לקורסים קרובים

לוח זמנים לקורסים קרובים

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים1540 ש"ח03.09.20
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1850ש"ח03.09.20
לחץ ושחיקה 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח04.12.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1540 ש"ח07.01.21
סדנא להפגת מתחים 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח07.05.21
גישור ארוך 100 שעותה08:00-15:45עפולה-מתנ"ס שחקים1540 ש"ח08.04.21
ניהול משאבי אנוש 50 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח15.04.21
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים880 ש"ח17.12.20
עבודת צוות 50 שעותג ה17:00-20:15עפולה-מתנ"ס שחקים770 ש"ח18.02.21
פיתוח מצוינות 40 שעותו08:15-11:30עפולה-מתנ"ס שחקים660 ש"ח19.02.21
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא ג17:00-20:15עכו-מרכז צעירים1540 ש"חבקרוב
אסרטיביות 40 שעותד17:00-20:15עכו-מרכז צעירים660 ש"ח בקרוב
גישור ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15עכו-מרכז צעירים1540 ש"חבקרוב
שיפור השירות ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15עכו-מרכז צעירים1540 ש"חבקרוב
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא ג ה16:15-21:00נתניה-ביה"ס ריגלר660 ש"ח בקרוב
לחץ ושחיקה 40 שעותא ג ה16:15-21:00נתניה-ביה"ס ריגלר660 ש"ח בקרוב
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא ג ה16:15-21:00נתניה-ביה"ס ריגלר660 ש"ח בקרוב
תקשורת בינאישית 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-בי"ס שרת660 ש"ח02.04.21
לחץ ושחיקה 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-בי"ס שרת660 ש"ח04.09.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-בי"ס שרת1540 ש"ח08.09.20
סדנא להפגת מתחים 40 שעותב16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת660 ש"ח09.11.20
פיתוח קריירה 40 שעותב16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת660 ש"ח10.08.20
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:15-11:30נצרת עלית-בי"ס שרת880 ש"ח11.12.20
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-בי"ס שרת770 ש"ח22.12.20
ניהול משאבי אנוש 50 שעותג08:00-15:45נצרת עלית-בי"ס שרת770 ש"ח23.02.21
עבודת צוות 50 שעותא ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת770 ש"ח23.08.20
פיתוח מצוינות 40 שעותב16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת660 ש"ח 25.01.21
הזירה התקשורתית 60 שעותא ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת880 ש"ח27.12.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותא ד16:30-19:45נצרת עלית-בי"ס שרת880 ש"ח28.10.20
גישור ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח01.09.20
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח01.10.21
סדנא להפגת מתחים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 01.11.20
גישור ארוך 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח02.04.21
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח02.05.21
בטיחות וגהות בעבודה 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח02.09.20
מינהל כספים ותקציב בסקטור הציבורי 40 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא250 ש"ח לחברי העמותה לקידום מקצועי בלבד02.09.20
מבוא לפוליטיקה ושלטון ציבורי 40 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא250 ש"ח לחברי העמותה לקידום מקצועי בלבד02.11.20
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח03.03.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח03.09.20
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח04.04.21
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח04.09.20
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 04.10.20
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 04.10.20
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח04.10.20
פיתוח זיכרון 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח06.01.21
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 06.09.20
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 06.12.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1090 ש"ח 07.09.20
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותא08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח08.11.20
ניהול כללי 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 08.11.20
קבלת החלטות 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח09.06.21
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 09.08.20
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח09.12.20
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח09.12.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח10.03.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח11.09.20
ניהול איכות ואבטחת איכות קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 13.09.20
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 13.12.20
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותא08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1850 ש"ח14.02.21
ניהול משאבי אנוש 50 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח14.10.20
עבודת צוות 50 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח15.01.21
עדכון טכנולוגי 100 שעותה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח15.10.20
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 15.11.20
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא810 ש"ח 16.11.20
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח 17.08.20
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1900 ש"ח 17.11.20
עבודת צוות 50 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח17.12.20
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח18.10.20
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 18.10.20
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 19.07.20
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 20.12.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח21.01.21
פיתוח קריירה 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח21.10.20
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא400 ש"ח לחברי העמותה לקידום מקצועי בלבד21.10.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח21.12.20
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1090 ש"ח 21.12.21
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח22.10.20
יישומי מחשב מתקדם 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1900 ש"ח 22.10.21
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 22.11.20
יישומי מחשב מתקדם 100 שעותג08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1900 ש"ח 23.02.21
שינוי ארגוני 50 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא770 ש"ח23.04.21
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1900 ש"ח 23.04.21
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 23.08.20
יישומי מחשב מתקדם 100 שעותו08:00-11:15מכללה-צומת קרית אתא1900 ש"ח 23.10.20
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח24.01.21
ניהול כללי 40 שעותד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח24.03.21
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח25.01.21
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא880 ש"ח25.02.21
ניהול פרויקטים קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 25.10.20
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותד08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח25.11.20
ניהול-זמן-40 40 שעותג ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח27.08.20
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 27.12.20
עדכון טכנולוגי 100 שעותא ג17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח27.12.20
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותב ה17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא1540 ש"ח29.03.21
תקשורת ארגונית 40 שעותב ד17:00-20:15מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח29.03.21
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 29.11.20
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45מכללה-צומת קרית אתא660 ש"ח 30.08.20
פיתוח קריירה 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית660 ש"ח 05.03.21
ניהול זמן 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית660 ש"ח 07.08.20
שיפור השירות ארוך 100 שעותה17:00-20:15כרמיאל-הסוכנות היהודית1540 ש"ח 11.02.21
מבוא לקרימינולוגיה 60 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית880 ש"ח 13.11.20
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותו08:30-11:45כרמיאל-הסוכנות היהודית880 ש"ח 21.05.21
קבלת החלטות 40 שעותה17:00-20:15כרמיאל-הסוכנות היהודית660 ש"ח 26.11.20
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן880 ש"ח 04.01.21
תקשורת ארגונית 40 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן660 ש"ח 08.03.21
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח 10.01.21
ניהול משאבי אנוש 50 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן770 ש"ח 15.11.20
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח18.04.21
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן880 ש"ח 21.04.21
תקשורת בינאישית 40 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן660 ש"ח 23.06.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח 23.09.20
גישור ארוך 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח09.08.21
טיפול בפניות הציבור 40 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן660 ש"ח01.12.21
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותב ד17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן880 ש"ח10.01.22
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה-בית פאני קפלן1540 ש"ח 25.07.21
ניהול ידע בארגונים 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1540 ש"ח02.06.21
פיתוח קריירה 40 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה660 ש"ח03.10.21
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה880 ש"ח07.02.21
ניהול פרויקטים ארוך 40 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1540 ש"ח16.11.20
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1540 ש"ח22.02.21
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה660 ש"ח22.11.20
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותא17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה880 ש"ח 30.05.21
ניהול ידע בארגונים 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח02.03.21
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח24.11.20
עבודת צוות 50 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה770 ש"ח12.02.21
ניהול משאבי אנוש 50 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה770 ש"ח21.05.21
סוגיות משפטיות ואחריות משפטית של עובדי ציבור 60 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה880 ש"ח23.10.20
פיתוח מצוינות 40 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה660 ש"ח27.08.21
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1540 ש"ח11.10.21
גישור ארוך 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה-תיכון חדרה1540 ש"ח12.01.22
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח08.06.21
גישור ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה-מרכז פנאי רעים1540 ש"ח12.10.21
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:00-11:15חדרה-בי"ח הילל יפה880 ש"ח19.11.21