לוח זמנים לקורסים קרובים

ניתן להשיג את מחלקת השיווק בטלפונים הבאים:

 

שם הקורסימי לימודשעות לימודמקוםמחירתאריך פתיחה
שיפור השירות ארוך 100 שעותא08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח10.02.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח01.02.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח01.05.20
פרמקולוגיה 60 שעותד14:00-17:15קריות - צומת קרית אתא1200 ש"ח01.08.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח01.08.18
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח29.07.18
ניהול ידע בארגונים 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח01.11.19
טיפול בפניות הציבור 40 שעותב ד 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח02.01.19
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח02.09.18
אסרטיביות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח28.10.18
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא800 ש"ח02.11.18
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח02.12.18
שרטוט טכני 100 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח27.11.18
קבלת החלטות 40 שעותב ד 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח03.04.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח03.08.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח 03.11.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא950 ש"ח 04.02.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח04.03.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותא08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח04.11.18
קבלת החלטות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח04.11.18
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח 05.03.19
שיפור השרות וניהולו ארוך 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח05.04.19
ניהול משאבי אנוש 50 שעותב ד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא700 ש"ח27.08.18
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח05.08.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח27.02.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח05.10.18
שיפור השירות ארוך 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח18.11.18
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותא ה 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא950 ש"ח 06.06.19
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא750 ש"ח06.08.18
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח26.08.18
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח25.11.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח07.02.20
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא700 ש"ח07.06.19
תכנון מערכות וטכנולוגיות ייצור 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח07.08.18
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1680 ש"ח25.10.18
רוסית 60 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא800 ש"ח07.08.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח 19.06.19
ניהול מומ ופתרון קונפליקטים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח07.10.18
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח18.11.18
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח08.07.18
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח08.07.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח09.08.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותא ה17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא950 ש"ח18.10.18
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותב08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא750 ש"ח 24.12.18
תקשורת ארגונית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח09.12.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותא ה17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח10.02.19
שיפור השרות וניהולו קצר 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח30.12.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח18.07.18
ניהול מומ ופתרון קונפליקטים 40 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח10.08.18
עדכון טכנולוגי 100 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח24.07.18
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח19.08.18
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח11.06.19
ניהול זמן 40 שעותב ד 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח20.02.19
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותא ה 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא750 ש"ח11.08.19
הידראוליקה 100 שעותב ה 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח11.10.18
חומרים מסוכנים וטיפול בשפכים 100 שעותג ה17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח11.10.18
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח24.02.19
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח11.11.18
סינית 100 שעותג08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1700 ש"ח11.12.18
מאגרי מידע ומיפוי 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח11.12.18
אינטיליגנציה רגשית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח23.12.18
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותא ה17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא750 ש"ח23.12.18
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח12.07.18
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותב08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא950 ש"ח22.10.18
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח12.08.18
אתיקה בארגונים 40 שעותב ד 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח12.11.18
גישור 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח22.07.18
ניהול איכות ואבטחת איכות ארוך 100 שעותב ה 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח13.05.19
תקשורת בינאישית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח20.09.18
גישור ארוך 100 שעותה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח 14.02.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותג ה 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח14.05.19
לחץ ושחיקה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח14.10.18
תכנון מערכות וטכנולוגיות ייצור 100 שעותג ה 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח22.01.19
עבודת צוות 50 שעותו08:00-11:15קריות - צומת קרית אתא700 ש"ח15.02.19
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח21.11.18
פיתוח מצוינות 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח15.07.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותד08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח21.11.18
ניהול זמן 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח21.10.18
בטיחות וגהות בעבודה 100 שעותב ה 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח21.01.19
פיתוח קריירה 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח16.12.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב ד 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1650 ש"ח17.06.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא600 ש"ח20.09.18
גיליון אלקטרוני ברמת מתקדמים 40 שעותא-ה08:00-15:45קריות - צומת קרית אתא750 ש"ח20.09.18
חוזק חומרים 100 שעותא ג 17:00-20:15קריות - צומת קרית אתא1400 ש"ח19.03.19
תקשורת ארגונית 40 שעותו08:15-11:30עפולה - וויצ"ו600 ש"ח01.03.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותד17:00-20:15עפולה - וויצ"ו600 ש"ח11.07.18
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותד17:00-20:15עפולה - וויצ"ו600 ש"ח10.10.18
אסרטיביות 40 שעותו08:15-11:30עפולה - וויצ"ו600 ש"ח07.12.18
קבלת החלטות 40 שעותו08:15-11:30עפולה - וויצ"ו600 ש"ח07.09.18
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותד17:00-20:15עפולה - וויצ"ו1400 ש"ח26.12.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותב17:00-20:15עפולה - בית אשכול1650 ש"ח17.12.18
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותג08:00-15:45עפולה - בית אשכול750 ש"ח24.07.18
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג08:00-15:45עפולה - בית אשכול1400 ש"ח 09.10.18
שיפור השירות ארוך 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 ש"ח14.01.19
ניהול ידע בארגונים 100 שעותא ד17:00-20:15עכו -מרכז צעירים1400 ש"ח26.09.18
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:15-11:30עכו -מרכז צעירים600 ש"ח04.01.19
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:15-11:30עכו -מרכז צעירים800 ש"ח07.09.18
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותא16:30-19:45נצרת עלית - ביהמ"ש700 ש"ח18.11.18
אסרטיביות 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית - ביה"ס שרת600 ש"ח12.04.19
עבודת צוות 50 שעותו08:15-11:30נצרת עלית - ביה"ס שרת700 ש"ח27.07.18
פיתוח מצוינות 40 שעותב16:30-19:45נצרת עלית - ביה"ס שרת600 ש"ח17.12.18
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:15-11:30נצרת עלית - ביה"ס שרת600 ש"ח05.10.18
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותב16:30-19:45נצרת עלית - ביה"ס שרת800 ש"ח06.08.18
עריכה לשונית למתקדמים 120 שעותג08:00-15:45נצרת עלית - ביה"ס שרת1680 ש"ח09.10.18
מבוא לסוציולוגיה מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותו08:15-11:30נצרת עלית - ביה"ס שרת800 ש"ח21.12.18
ניהול ידע בארגונים 100 שעותג08:00-15:45נצרת עלית - ביה"ס שרת1400 ש"ח17.07.18
פיתוח זיכרון 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח25.01.19
שפת גוף ותקשורת לא מילולית 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח27.09.18
עריכה לשונית 60 שעותו08:15-11:30כרמיאל -הסוכנות היהודית800 ש"ח05.10.18
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח12.07.19
ניהול משא ומתן ופתרון קונפליקטים 40 שעותו08:30-11:45כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח12.04.19
שיפור השירות ארוך 100 שעותה17:00-20:15כרמיאל -הסוכנות היהודית1400 ש"ח26.07.18
תקשורת ארגונית 40 שעותה17:00-20:15כרמיאל -הסוכנות היהודית600 ש"ח24.01.19
לחץ ושחיקה 40 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן600 ש"ח13.02.19
שיפור השירות ארוך 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 ש"ח22.08.18
עדכון טכנולוגי 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 ש"ח15.07.19
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 ש"ח20.01.19
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 ש"ח05.05.19
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן800 ש"ח17.07.18
עבודת צוות 50 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן700 ש"ח02.10.18
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן1400 ש"ח01.04.19
יחסי עבודה ודיני עבודה 50 שעותא ג17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן700 ש"ח25.11.18
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותב ד17:00-20:15חיפה - בית פאני קפלן800 ש"ח17.12.18
לחץ ושחיקה 40 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה600 ש"ח03.03.19
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה950 ש"ח07.08.18
ניהול פרויקטים ארוך 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1400 ש"ח10.10.18
בסיסי נתונים ברמת מתחילים 60 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה950 ש"ח26.03.19
מבוא לפסיכולוגיה חברתית 60 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה800 ש"ח26.05.19
בניית מצגות ברמת מתקדמים 40 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה750 ש"ח07.02.19
פיתוח זיכרון 40 שעותא-ה08:00-15:45חדרה - תיכון חדרה600 ש"ח 19.08.18
יישומי מחשב ברמת ליבה 100 שעותג ה17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1650 ש"ח01.11.18
טיפול בפניות הציבור 40 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה600 ש"ח05.08.18
שיפור השירות ארוך 100 שעותב ד17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה1400 ש"ח16.01.19
מבוא לפסיכולוגיה 60 שעותא17:30-20:45חדרה - תיכון חדרה800 ש"ח11.11.18
אנגלית שיחות רמה ב 100 שעותג08:00-15:45חדרה - שלוחת בית אליעזר1400ש"ח17.07.18
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג08:00-15:45חדרה - שלוחת בית אליעזר1400 ש"ח20.11.19
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית 100 שעותג08:00-15:45חדרה - שלוחת בית אליעזר1400 ש"ח20.11.18
שיפור השירות ארוך 100 שעותג08:00-15:45חדרה - שלוחת בית אליעזר1400 ש"ח 26.02.19
פיתוח מצוינות 40 שעותו08:00-11:15חדרה - ביה"ח הילל יפה600 ש"ח19.07.19
ניהול משאבי אנוש 50 שעותו08:00-11:15חדרה - ביה"ח הילל יפה700 ש"ח14.12.18
מבוא לסוציולוגיה ארגונית 60 שעותו08:00-11:15חדרה - ביה"ח הילל יפה800 ש"ח15.03.19
חשיבה וחשיבה יצירתית 40 שעותפרוט בנפרד 08:00-15:45חדרה - ביה"ח הילל יפה600 ש"ח16.09.18
מבוא לחברה בישראל 50 שעותו08:00-11:15חדרה - ביה"ח הילל יפה700 ש"ח31.08.18
מבוא למינהל ציבורי 60 שעותב16:15-19:30ביהמ"ש נתניה800 ש"ח23.07.18
עבודת צוות 50 agu,ב16:30-19:45נצרת עלית - ביה"ס שרת700 ש"ח04.03.19
גישור 40 שעותב ד16:00-19:15נצרת עלית - ביה"ס שרת600 ש"ח 15.10.19