קורס הנהלת חשבונות סוג 1+2 בצפון

קורס הנהלת חשבונות סוג 1+2

הנהלת חשבונות סוג 1+2

תאור קורס הנהלת חשבונות:

(בסיסי + מתקדם)

בפיקוח משרד  הכלכלה (תמ"ת)

תחום הכלכלה והמסחר במשק הישראלי נמצא  במגמת התפתחות

אתה וודאי שואל איפה אני בכל הסיפור הזה?

בעקבות המגמה, עולה הביקוש לאנשי המקצוע  בתחום הפיננסי

אתה עדיין שואל איך אתה משתלב?

אנו מציעים לך לקחת חלק בתהליך שיש בו מאגר תפקידים חשובים ביותר במשק המתפתח

מקצוע זה הינו בעל דרישה גבוהה בחברות קטנות וגדולות במשק, כך שאחוזי היישום לאחר הקורס הינם גבוהים ביותר.

 

מטרת קורס הנהלת חשבונות
בוגרי קורס הנהלת חשבונות, יוכלו להשתלב בעבודה בחברות מגוונות המשתייכות לענפי משק שונים אשר מכירות ומוקירות את תעודת משרד הכלכלה ,מסיימי הקורס יוכלו ללמוד ולהתפתח  בקורסי המשך :הנהלת חשבונות סוג 3 וחשב שכר בכיר.

 

 קהל יעד:
לימודי הנהלת חשבונות כמקצוע, מיועדים לבעלי עניין בחשבונאות וכספים, המעוניינים להשתלב בארגונים בתפקיד בכיר כמנהלי חשבונות.

תנאי קבלה ודרישות להרשמה:

12 שנות לימוד

תעודה של 11 שנות לימוד ועמידה בבחינת בגרות במתמטיקה ,ביחידת לימוד אחת לפחות

ועדת קבלה
ראיון קבלה

היקף הקורס:
285 שעות

תוכן קורס הנהלת חשבונות:

חשבונאות פיננסית:

 • מבוא להנהלת חשבונות
 • התהליך החשבונאי השוטף
 • מס ערך מוסף
 • קניות ומכירות טובין
 • משכורות נלווים וניכויים
 • מלאי
 • כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים
 • תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים
 • השלמת התהליך החשבונאי
 • חייבים
 • פיקדונות לזמן קצר
 • קופה
 • קופה קטנה

תורת המסחר והמשק:

 • סוגי התאגדויות
 • מושגי יסוד בכלכלה
 • ידיעה כללית,
 • מושגי יסוד בבנקאות וביטוח

חישובים מסחריים:

 • חישובי רווח והפסד
 • חישובי הנחות
 • חישובי ריבית
 • הצמדה והפרשי שער
 • ניכיון שטרות ושיקים מעותדים.
 • רכוש קבוע
 • רכוש מופשט והוצאות דוחות
 • התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך
 • הון ועודפים
 • עריכת דו"חות כספיים והצגתם בהתאם לעקרות חשבונאיים מקובלים
 • הכרת עסקים ועסקאות בעלי מבנה ואפיון מיוחד שותפויות
 • עסקאות במט"ח וטיפול בהפרשי שער
 • חשבונות המפעל התעשייתי, מוסדות ללא כוונת רווח
 • רשויות מקומיות, שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע
 • התקינה החשבונאית
 • שיקים
 • שטרות וכרטיסי אשראי
 • מערכת המיסים בישראל-ידיעה כללית

חשבונאות יישומית ממוחשבת:

הכנה לבחינה המעשית

בחינות:

בחינה עיונית: הנהלת חשבונות סוג 1+2 (בסיסי + מתקדם)
שתכלול: חשבונאות פיננסית, תורת המסחר והמשק וחישובים מסחריים.

בחינה מעשית: חשבונאות מעשית ממוחשבת סוג 1+2(בסיסי + מתקדם).

תעודות:

תעודת גמר – מנהל חשבונות סוג 1+2 (בסיסי + מתקדם)

תעודת מקצוע- הנהלת חשבונות סוג 1+2

הנהלת חשבונות סוג 1+2 מטעם מכללת אינטלקט אקדמון