הכרת המחשב

הכרת המחשב

קורס Office 2010 ואינטרנט
קורס יישומי מחשב 2010 Office , מכשיר את הלומדים בו לעבודה יעילה ונכונה עם המחשב…
קורס EXCEL מתקדמים
קורס ניהולי המקנה ידע מקצועי ומעמיק לתלמיד
קורס EXCEL מתחילים
קורס ניהולי המקנה ידע מקצועי ומעמיק לתלמיד