קורס הבטחת איכות ומדידות QAMI | אקדמון, מכללה בצפון

הבטחת איכות ומדידות QAMI

קורס הבטחת איכות ומדידות QAMI

הבטחת איכות ומדידות QAMI

תאור קורס הבטחת איכות ומדידות
הבטחת האיכות מטפלת בנושאים: ביקורת, פיקוח, אימות (Validation) ובדיקות, שהם חלק ממגוון הנושאים, שהבטחת האיכות מטפלת בהם. הבטחת האיכות מגדירה אפוא את מחזור החיים של מוצר או שירות לאורך כל שלביה. מחזור החיים מורכב מאוסף של שלבים כאשר, מחזור חיים אופייני של מוצר כוללים: ניתוח-צרכים, אפיון, תכנון, בדיקות, הפצה וכדומה.

הבטחת האיכות (Quality Assurance) עוסקת במגוון התהליכים, השיטות והכלים המבטיחים את איכותו הראויה של המוצר בטרם הוצאתו לשוק. בניגוד לגישה שרווחה בעבר, לפיה מספיק להתייחס לביקורת האיכות אך ורק בסיומו של תהליך הייצור, כיום ברור לכולם כי על מנת לספק מוצר או שירות איכותי יש מקום לעין ביקורתית ולהכנסת שיפורים לכל אורך הדרך, כאשר בכל שלב נעשה שימוש בכלים ובאמצעים שונים.

QA הוא תהליך המתרחש עוד בשלבי הפיתוח, ותפקידו להבטיח שהפעולות המתבצעות לבניית המוצר מספיקות על מנת לקבל תוצאה שממלאת את ייעודה.

בתעשיות השונות מקובל מגוון רחב של סוגי מחזורי חיים המותאמים לצרכים השונים של מגזרי המשק השונים. כל שלב במחזור החיים, מוגדר באמצעות מאפיינים (פרמטרים) כגון: קלט (Inputs), תוצרים (Products), מדדי כניסה, מדדי הצלחה (בסיום השלב), אחראי, מבצע, מאשר, תשתית נדרשת לביצוע, תשתית נדרשת לבדיקות, תיאור התהליך הנדרש למימוש השלב וזאת, כתלות במורכבות התהליך/השירות ו/או בדרישות הלקוח ו/או בדרישות התקן, שעל פיו מבוצעות פעולות השלב.

קורס הבטחת איכות QA בא לתת מענה לכל האמור לעיל בו לומדים כיצד לבצע את הבטחת איכות תוך הקפדה על כל כללי התקן

במסגרת קורס זה יצאו התלמידים לבקר במפעלים על מנת לעמוד מקרוב על ניהול הבטחת האיכות בארגונים שונים.

 

אוכלוסיית יעד / קהל יעד
אלו המעוניינים לעסוק בתחום הבטחת איכות ומדידות בתעשייה

משך הקורס הבטחת איכות QA

הקורס נלמד בהיקף של 168 שעות לימוד אקדמיות.

נושאי הלימוד בקורס הבטחת איכות QA

 • תורת המקצוע,
 • מבוא להבטחת איכות,
 • עלויות האיכות,
 • הנדוס מחדש,
 • הנדסה משולבת,
 • ניהול כולל איכות הגורם האנושי,
 • יסודות בסטטיסטיקה והסתברות,
 • דגימת קבלה,
 • בקרת איכות בתהליך,
 • יישומי מחשב ,
 • תקני מערכות הבטחת איכות,
 • כתיבת נוהלים והוראות לצורך הבטחת איכות בארגון,
 • עבודה מבדקי איכות

דרישות קדם
בוגרי 12 ש"ל לפחות
בוגרי קורסים מקצועיים – בעלי תעודת גמר (כולל טכנאים, הנדסאים ומעלה)
ועדת קבלה וראיון אישי

זכאות לתעודת גמר
תעודת סיום של מכללת אינטלקט אקדמון ותעודת השתלמות של משרד התמ"ת
פרוייקט גמר / בחינות
פרוייקט גמר – הצגה והגנה